Gigtforeningen får 2,8 millioner af TrygFonden til nyt projekt om sunde seniorer

I et partnerskab med DGI Østjylland og fem jyske kommuner skal Gigtforeningen både udvikle nye træningsfællesskaber og motivere seniorer til fysisk aktivitet.

Mange seniorer med gigt lever med væsentligt nedsat funktionsevne i hverdagen, invaliderende træthed og ledsmerter. Et aktivt liv er en god måde at styrke livskvaliteten og holde livsglæden ved lige. Men for nogle kan det være en udfordring at finde ud af, hvilke tilbud der er til at være aktive i hverdagen – og hvilke fællesskaber man kan passe ind i, når man lever med gigt.

Med projektet ”Sunde seniorer med gigt” ønsker Gigtforeningen i samarbejde med DGI Østjylland, at flere seniorer med gigt får viden om, hvilke bevægelsesaktiviteter i deres lokalområde de kan deltage i, og får konkret erfaring med, hvilken forskel bevægelse kan gøre i et liv med gigt.

"Når vi i partnerskab med DGI Østjylland kan hjælpe nogle af vores seniorer til at få bevæget sig og finde nye fællesskaber, så er jeg ikke i tvivl om, at mange vil opleve, at deres livskvalitet bliver bedre. Vi er utrolig glade for, at TrygFonden har valgt at støtte os med 2,8 millioner kroner til vores nye senior projekt, for vi synes, det er helt essentielt, at man trods sin gigt kan leve gode seniorliv," siger Mette Bryde Lind, Gigtforeningens direktør.

Donationen til "Sunde seniorer med gigt" sker som led i TrygFondens samlede arbejde for at skabe mere tryghed i Danmark og give alle en plads i fællesskabet:

"Med Gigtforeningens nye indsats er kompetente og erfarne aktører gået sammen for at skabe nye positive fællesskaber for mennesker med gigt, hvor motion og bevægelse er omdrejningspunkt, men hvor trivsel og livsglæde i den grad også er i fokus. I TrygFonden ønsker vi at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet og bedre muligheder for at leve det liv, de ønsker. Derfor ville vi gerne støtte "Sunde seniorer med gigt" og glæder os til at følge indsatsen, som forhåbentligt vil komme mange mennesker i de medvirkende kommuner til glæde og gavn og måske på sigt kan sprede sig til andre steder i landet," siger Pia Hansen, donationschef i TrygFonden.

Et projekt bygget på samarbejde

Projektet vil - i samarbejde med fem lokale samarbejdskommuner - afholde en række "aktiv med gigt"-dage i Region Midtjylland, hvor seniorer med gigt kan prøve forskellige bevægelsesaktiviteter og få viden om den positive effekt ved fysisk aktivitet i forhold til gigt.

De fem kommuner er Randers, Aarhus, Syddjurs, Skanderborg og Odder.

Derudover vil projektet udvikle tre nye aktivitetstilbud målrettet seniorer med gigt. Her er der tale om SMART-træning – også kaldet fitness for hjernen, hvor der både er fokus på fysiske og psykiske udfoldelser - gå-grupper og cykelhold. Udvælgelsen af de tre aktiviteter er sket på baggrund af en større behovsanalyse foretaget blandt målgruppen. Alle aktiviteter har til formål at fremme sundhed og trivsel for seniorer med gigt gennem aktive bevægelsesfællesskaber i naturen.

"Relevante og nemt tilgængelige lokale idrætsaktiviteter er afgørende for at så mange danskere som muligt er aktive. Dette er ekstra vigtigt, når der er tale om seniorer med kroniske sygdomme. Derfor er dette projekt, hvor vi fortsætter vores gode samarbejde med Gigtforeningen og de østjyske kommuner, afgørende for endnu flere aktive østjyder," afslutter DGI Østjyllands direktør Flemming Poulsen.

Læs mere om Sunde seniorer

For mere information

Charlotte Lykke, projektleder på ‘Sunde seniorer med Gigt’, tlf. 39 77 80 09, e-mail clykke@gigtforeningen.dk

Publiceret 22.12.2022