Uforståeligt med mere fokus på mursten end patienter

Der er brug for sammenhængende forløb og rettigheder til patienterne, ikke flere mursten og bureaukratiske lag, mener Gigtforeningen om regeringens sundhedsreform.

Lad os få foden indenfor Heunicke!

"Helt uforståeligt!" Sådan lyder dommen over regeringens sundhedsreform, hvis man spørger Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind.

"Patienterne efterspørger noget helt andet end nærhospitaler. De savner sikkerhed for sammenhæng i deres behandling og at blive taget alvorligt. De kostbare mursten og flere systemlag er langt fra patientens ønske eller behov," siger Mette Bryde Lind.

Patienterne bliver kastebolde

Spørger man patienterne, svarer hver anden gigtpatient, at de er de eneste, der har overblik over deres behandlingsforløb. Det viser en YouGov-undersøgelse. Og ifølge Sundhedsministeriet oplever en ud af fem patienter dårligt samarbejde i forbindelse med udskrivelse.

"Det er ikke lægerne, den er gal med. Det er systemet. For systemet honorerer ikke lægerne for at sikre sammenhæng, men blot for antal konsultationer. Det er utrygt med et system, der ser patienter som enkeltstående sygdomme frem for som hele mennesker. Patienterne bliver kastebolde, der sker fejl, og folk får ikke den rette hjælp," siger Mette Bryde Lind.

Nye patientrettigheder

Hun mener, at regeringen bør indføre nye rettigheder til patienterne - i stedet for nye bureaukratiske løsninger og nærhospitaler til 4 milliarder kroner, som hverken patienter eller faglige organisationer efterspørger.

"Regeringen bør kigge langt mere indgående på patientrettigheder for at løse det her problem. Det gjorde man med kræftpakkerne og udrednings- og behandlingsgarantien, og det har gjort en kæmpe positiv forskel for patienterne. Indfør for eksempel en ret til en årlig helhedssamtale, hvor læge og patient har tid til at se samlet på helbredet. Indfør også en patientansvarlig læge til kroniske patienter. Det er der brug for, hvis patienterne skal opleve deres behandling som mere sammenhængende," siger Mette Bryde Lind.

Af konkrete rettigheder foreslår Gigtforeningen:

  1. Sammenhæng skal være en patientrettighed. Start med at give kroniske patienter, der ofte er i kontakt med sundhedsvæsenet, en årlig helhedssamtale.
    Gigtforeningen samler underskrifter ind for forslaget her
  2. Patientansvarlige læge skal være en patientrettighed til kroniske patienter, der ofte er i kontakt med sundhedsvæsnet. Den patientansvarlige læge skal koordinere på tværs af specialer og sektorer.
  3. Fri og lige adgang til træning og patientuddannelse. Alle kommuner skal tilbyde gigtpatienter forløb hos en fysioterapeut.
  4. Væk med lange ventelister til speciallæge. Udredningsgarantien skal udbredes til også at gælde speciallægeområder som reumatologi.

Gigtpatienter er den største gruppe af de kroniske patienter. Hver fjerde dansker har smerter i muskler og led inden for en periode på 14 dage. Gigt er den næststørste årsag til førtidspension. Mere end 700.000 danskere har gigt. Gigtforeningen repræsenterer 80.000 medlemmer.

Publiceret 15.03.2022