Mange gigtpatienter holder fast i restriktionerne

Genåbningen af samfundet udfordrer en del gigtpatienter, der nu skal gøre op med sig selv, hvordan de bedst kommer gennem hverdagen. 

Sammensuriummet af de høje smittetal og et åbent samfund gør, at nogle fastholder dele af restriktionerne. Nogle fortsætter deres selvisolation, mens mange ville ønske, at regeringen holdt fast i nogle af restriktionerne. Det viser en ny undersøgelse, som Gigtforeningen har gennemført i foreningens brugerpanel.

Det bekymrer mange med gigt, at alle restriktionerne røg på én dag. Hele 84 procent af respondenterne vil holde fast i nogle af restriktionerne og anbefalingerne. Af dem svarer:

  • 93 procent, at de fortsat vil holde afstand
  • 54 procent, at de fortsat vil benytte mundbind
  • 46 procent, at de vil lade være med at kramme.

Næsten halvdelen af patienterne, der har svaret på undersøgelsen mener, at det er for tidligt, regeringen har åbnet samfundet. Heraf er 93 procent enige om, at kravet om mundbind stadig skal gælde på sygehuse og plejehjem, mens 88 procent svarer, at mundbindskravet skal opretholdes i offentlig transport.

Brugerundersøgelsen peger altså på, at det er svært for mange gigtpatienter at dele andres glæde over genåbningen af samfundet, og at mange ikke er trygge ved virus og derfor ikke føler sig sikre ved at smide restriktionerne. Den usikkerhed kan Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind, sagtens følge:

"Det kan føles som et overvældende skift, når alle krav og forbehold pludselig er væk, og smitten stadig er i samfundet. Derfor vil vores råd også være, at du skal tage genåbningen i dit eget tempo og tage de forholdsregler, der skal til, så du kan føle dig tryg. Men det er også vigtigt, at du ikke isolerer dig. At du er sammen med andre mennesker og får rørt dig. Vi ser nemlig, at rigtig mange mennesker med gigt har fået det fysisk og mentalt dårligere under nedlukningerne. Det er en tendens, vi skal væk fra."

Undersøgelsen er gennemført i Gigtforeningens brugerpanel i februar 2022. I alt deltog 883 mennesker med gigt.

Publiceret 22.02.2022