Gigtforeningen om sundhedsreform: Løser ikke patienternes største problem

De kroniske patienter har brug for meget mere sammenhæng i deres behandling. Det får de ikke med den her aftale, selvom patientansvarlig læge og kvalitetsstandarder er positive skridt i den rigtige retning, siger Mette Bryde Lind, der kalder sundhedsreformen for ”nedslående”.

”Når man spørger patienterne, hvad det største problem er, så er det manglende sammenhæng i behandlingen. Så det er mærkeligt, at politikerne ikke kommer med brugbare løsninger på det. Det synes jeg er nedslående!” siger Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind.

Patienter, fagfolk og politikere har i mange år været enige om, at det danske sundhedsvæsen er for opdelt. Der mangler sammenhæng mellem specialerne og mellem sygehuset, egen læge og kommunale tilbud om f.eks. efterbehandling og genoptræning.

I reformen nævnes, at ordningen med den patientansvarlige læge skal implementeres bedre. Det er godt, men der er brug for, at det bliver mere konkret, siger Mette Bryde Lind:

”Sammenhæng i behandlingen bør være en patientrettighed. Som kroniker med hyppig kontakt til sundhedsvæsnet bør du have krav på en patientansvarlig læge og på en gang om året at få en helhedssamtale med pågældende, hvor man ser på hele behandlingen. Tingene er for opdelte. Viden går hele tiden tabt, når patienten bevæger sig mellem specialer og fra sygehus til kommune. Det er utrygt, og der sker fatale fejl,” siger Mette Bryde Lind.

Godt med kvalitetspakker

Reformen skal også løse en anden problemstilling, som har stor betydning for de 425.000 patienter, der lider af slidgigt (artrose), hvor mange er en del af arbejdsstyrken – nemlig manglende forebyggende sundhedstilbud målrettet gigtpatienter i kommunerne.

Med aftalen afsættes der omkring 100 millioner kroner til træning, patientuddannelse og kostomlægning til kroniske patienter i kommunerne.

”Det er godt, at kvalitetspakker står centralt i aftalen. Det er vigtigt, at vi får ensartet behandling til alle dem med gigt på tværs af landet. Det mangler i dag – og vi ved, at det har stor betydning for livskvaliteten og for, om man kan fastholde et aktivt liv med familie og arbejde”, siger Mette Bryde Lind og fortsætter:

”Vi ved at træning og patientuddannelse virker. Det har forskere dokumenteret i mere end 10 år. Derfor er det vigtigt, at kvalitetstandard for artrose bliver et ”krav” og ikke en ”anbefaling” til kommunerne.”

Sundhedsstyrelsen anbefaler træning og patientuddannelse til mennesker med artrose. Det mindsker smerte, mindsker sygefravær og udskyder operation. En undersøgelse har vist, at der er store samfundsøkonomiske gevinster ved disse tilbud.

Publiceret 20.05.2022