Forskning: Vil løse gåden om rygsmerter

Ny forskning kan gøre livet lettere for personer med rygsmerter. Læs om, hvordan overlæge Rachid Bech-Azeddine (neurokirurg med speciale i rygkirurgi) har forsket i årsagen til lænderygsmerter.


Foto: Jacob Ljørring

Hvorfor er din forskning relevant?

Op til 80 procent af befolkningen får på et tidspunkt ondt i ryggen, og ca. 10 procent har kroniske rygsmerter. Det er en af de tungeste sundhedsøkonomiske poster og årsagen til 20 procent af det årlige sygefravær. Som patient har du ikke kun smerter, du må også melde dig syg fra arbejde, tage fri for at gå til læge og fysioterapeut osv. En opgørelse fra WHO viser, at lænderygsmerter er den sygdom, der giver befolkningen flest dårlige leveår. Alligevel kender vi ikke biologien bag disse smerter, men efter alt at dømme spiller diskus, som er ryggens bruskskiver, en stor rolle.

Hvad undersøgte du?

Vi tog prøver fra diskus hos patienter, der fik foretaget en stivgørende operation på grund af smerter i lænden. Vi fandt ud af, at der er en sammenhæng mellem graden af lændesmerterne og niveauet i diskus af nogle signalstoffer (interleukiner og tumornekrosefaktor), som man ved, er involveret i kroppens immunrespons og smertereaktioner. Så vores konklusion er, at naturligt forekommende signalstoffer i immunsystemet kan være med til at forårsage eller forværre lænderygsmerter. Projektet var støttet af Gigtforeningen med 750.000 kr.

Hvad kommer det til at betyde for patienterne?

På sigt vil vi kunne udvikle medicin mod de påviste interleukiner. Herved vil man måske kunne undgå en rygoperation eller afhjælpe rygsmerterne hos nogle af de mange rygpatienter, som ikke er kandidater til rygkirurgi. På længere sigt kan man også forestille sig, at man inden operation ved en almindelig blodprøve kan se, om interleukinerne er forhøjede, og om en stivgørende operation så stadig er relevant, og om der skal gives supplerende immundæmpende medicin – f.eks. direkte ind i diskus – under operationen.

Publiceret 21.02.2022