Forskning: Ingen effekt af medicinsk cannabis

Resultatet af et af de første forskningsprojekter med medicinsk cannabis blev ikke, som mange havde håbet. Cannabisstoffet CBD havde nemlig ingen effekt på smerterne hos patienter med håndartrose og psoriasisgigt. 


Foto: Lars Horn

Det var imødeset med stor spænding, da læge Jonathan Vela, Aalborg Universitetshospital, under kontrollerede forhold skulle afklare, om CBD, som er det hyppigst forekommende aktive stof i cannabis, hjælper på smerter, når man har håndartrose eller psoriasisgigt. Nu foreligger resultatet af det projekt, der blev døbt NORDCAN.

"Vi fandt ingen effekt. Der var vitterlig ingen forskel på den gruppe, der fik 20–30 mg ren, syntetisk CBD og gruppen, der fik placebo. Og for de patienter, der opnåede en bedring i smerteintensitet på 30 og 50 procent bedring, var det nøjagtig det samme i begge grupper – altså både dem, der fik CBD og dem, der fik pillen uden det aktive stof," forklarer Jonathan Vela, der for nylig forsvarede sin ph.d.-afhandling om smertemekanismerne hos patienterne før og efter behandling med CBD.

Ingen effekt på angst og depression

Forskerne undersøgte også andre markører som f.eks. angst og depression samt søvnkvalitet. Og heller ikke her var der forskel på CBD-gruppen og kontrolgruppen.

"Generelt havde patienterne i forsøget et lavt niveau af angst og depression – og her kan det godt være, at resultatet havde været anderledes, hvis de reelt havde haft en klinisk depression. Det ved vi ikke," siger Jonathan Vela.

Heller ikke på den såkaldte disability score som bedst kan beskrives som funktionsniveau, sås nogen forskel på deltagerne, der fik CBD og kontrolgruppen. 

Solidt forsøg, trods forbehold

Selvom resultaterne taler sit klare sprog, er ethvert forskningsprojekt udarbejdet ud fra nogle specifikke præmisser – således også dette. Og hvad det betyder, forklarer Jonathan Vela her:

"Skal jeg tage et forbehold, er det, at vi brugte en ret lav dosis på 20–30 mg, som var den anbefaling, vi fik fra smertelæger, der arbejder med cannabis. Og som for øvrigt også er den dosis, professor Oliver Hendricks bruger i sit forsøg på Dansk Gigthospital. Hvis man skal anbefale en højere dosis, skal det testes, og det ville da være spændende. Men det ville være svært at få finansieret. Medicinen er meget dyr – og det vil den jo også være for patienterne, når de selv skal betale efterfølgende." 

Jonathan Vela fortæller også, at cannabisplanten indeholder nogle duftstoffer, som måske har en virkning. Disse duftstoffer findes ikke i syntetisk fremstillet cannabis, ligesom forsøget kun blev foretaget med ren CBD og ikke den euforiserende del af cannabisplanten, THC.

"Det med duftstofferne, terpener, er meget teoretisk og ikke noget, jeg synes, er ordentligt dokumenteret. Med hensyn til THC bliver det igen spændende at se resultaterne af Oliver Hendricks’ forsøg. Men jeg synes, at vores forsøg var ret solidt og viser at 20–30 mg ikke rykker på noget."

Artiklen er et uddrag og har været bragt i vores vores medlemsblad 'LedSager'. Læs mere om, hvordan du får fat på bladet

Publiceret 01.04.2022