Forskning: Flere tilfælde af psoriasisgigt kan opdages tidligt

For at begrænse smerter, ødelagte led og dårlig livskvalitet er det vigtigt at opdage psoriasisgigt hurtigt. Forsker Sara Kamp Felbo fra Rigshospitalet peger på ultralydsscanning som et vigtigt redskab til tidlig opsporing.


Foto: Jacob Ljørring 

20 til 30 % af alle med hudsygdommen psoriasis udvikler psoriasisgigt, men fordi sygdommen både kan vise sig som gigt i led, f.eks. i tæer eller fingre, og/eller rygsøjle og som betændelse i senehæfter ved f.eks. albuen, skulderen eller hælen, kan den være svær at opdage. Et nyt forskningsprojekt viser, at ultralydsscanning kan afsløre selv tidlige tegn på psoriasisgigt hos mennesker med psoriasis.

Bag projektet, som er støttet af Gigtforeningen, står læge og ph.d. Sara Kamp Felbo, Københavns Center for Artritforskning på Rigshospitalet.

”Fordi psoriasisgigt kan vise sig på så mange forskellige måder, kan det være svært at opdage og diagnosticere sygdommen. Dét vil jeg gerne lave om på, for jo tidligere vi opdager tegn på psoriasisgigt hos psoriasispatienter, des tidligere kan vi hjælpe dem. Hvis du får diagnosen psoriasisgigt, kan vi gøre noget ved dine smerter og tilbyde behandling, inden dit led måske bliver ødelagt og smerterne kroniske,” siger Sara Kamp Felbo, der netop har forsvaret sin ph.d.-afhandling.

Dårligere livskvalitet med smerter 

Over 500 psoriasispatienter deltog i undersøgelsen ved at svare på spørgsmål om, hvordan de oplevede deres sygdom, symptomer, behandling og mentale sundhed.

Det viste sig, at psoriasispatienterne med smerter havde en livskvalitet svarende til dem, der allerede havde fået en gigtdiagnose.

”Patienter med smerter, både dem med diagnosticeret psoriasisgigt og dem med psoriasis og smerter, var ramt på mange forskellige områder af deres dagligdag, ikke kun den fysiske kapacitet. Det tolker jeg som, at smerter også påvirker psyke, selvbillede og dagligdag,” siger forskeren.

Undersøgelsen afslørede også, at tre ud af fire patienter med psoriasis og smerter aldrig tidligere var blevet undersøgt af en reumatolog.

”Det kan betyde, at der er et mørketal – og at mange har gået med udiagnosticeret psoriasisgigt i lang tid.”

Ultralyd afslører tidlige tegn på psoriasisgigt

Som en del af projektet blev 126 psoriasispatienter både med og uden smerter undersøgt på en reumatologisk hospitalsafdeling og fik derudover foretaget en ultralydsundersøgelse, hvilket ikke er standard.

Resultatet var, at 35 % af alle psoriasispatienterne kunne klassificeres med psoriasisgigt efter den kliniske undersøgelse. Med ultralyd var det næsten en fordobling – 66 %. Hos patienter med smerter var tallene endnu højere – der var altså en sammenhæng mellem smerter – og tegn på psoriasisgigt ved ultralyd.

”Det er med andre ord ikke sikkert, vi læger opdager betændelsen med vores hænder og øjne. Men når vi sætter et følsomt ultralydsapparatet på, kan vi se, om der er tegn på psoriasisgigt,” fortæller Sara Kamp Felbo.

”Dog ved vi ikke, præcis hvordan vi skal tolke vores resultater, før vi har undersøgt, hvordan en behandling virker, når der er tegn på gigt ved ultralyd og ikke ved almindelig undersøgelse. Men med ultralyd kan vi se tegnene på psoriasisgigt tidligere end normalt – og det er en god start for de psoriasispatienter, som døjer med smerter og har nedsat livskvalitet.”

Publiceret 31.01.2022