4,7 millioner kroner til nye fællesskaber

Gigtforeningen indgik i strategiske partnerskaber om 4,7 millioner kroner til gavn for medlemmerne under COVID-19. Midlerne bliver bl.a. brugt til liveudsendelser med vores eksperter, digital rådgivning og gå-fællesskaber. De nye initiativer er så succesfulde, at de fortsætter – også når pandemien er forbi. 

Digitale Venner, Gå med os, Din fest, digital rådgivning, Midt i Gigt, Q&A og liveudsendelser med faglige eksperter. Listen over nye initiativer og projekter, som Gigtforeningen har startet under corona-pandemien, er lang.

De er kommet i stand, fordi det er lykkedes at rejse i alt 4,7 millioner kroner fra offentlige puljer og fonde til indsatser og aktiviteter, som har været med til at hjælpe mennesker med gigt gennem coronaen. Projekterne har været så gode, at vi fortsætter med dem.

"Vores indsatser har skabt rigtig meget glæde og fællesskab i en svær coronatid, hvor fysisk afstand og isolation har gjort, at mange har siddet alene og været ensomme og utrygge. Her har f.eks. vores projekt med Digitale Venner været en god mulighed, som har været med til at skabe nye venskaber på tværs af landet og mindsket ensomhedsfølelsen for dem, der har taget del i tilbuddet," forklarer Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind. "Og så står det meget klart, at det er en fordom, at ældre ikke kan begå sig digitalt."

Corona kickstarter digital omstilling

Mange af initiativerne blev kickstartet af den digitalisering, som allerede var i gang i Gigtforeningen, men som corona-nedlukningerne satte turbo på.

"Vi var i gang med at planlægge digitale projekter, men corona tvang os til at tænke i helt nye baner og satte turbo på udviklingen. Med COVID-19-programmet har vi fået sat nye aktiviteter i gang og skabt fællesskaber, som er kommet for at blive," siger Susanne Adelhardt. Hun er teamleder for Strategiske Partnerskaber i Gigforeningen.

Mange af COVID-19-indsatserne er knyttet til partnerskaber, hvor Gigtforeningen arbejder sammen med andre aktører, bl.a. Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, DGI, Psoriasisforeningen og Augustinus Fonden.

Publiceret 11.03.2022