Videncenter for rehabilitering på vej

Vi skal skabe gode forløb, der tager hånd om det, der er vigtigt for, at du kan få en god hverdag. Derfor er der brug for et videncenter, som kan sætte nye standarder for tværfaglig behandling og rehabilitering af gigtpatienter.

Danmark halter langt efter lande som Norge, Sverige og Holland, når det gælder rehabilitering af mennesker med gigt. Det vil Gigtforeningen gøre noget ved! Vi vil etablere et videncenter, som forsker i området – og formidler ny viden til resten af sundhedsvæsenet, så vi kan forbedre tilbuddene i hele landet.

”For ikke så lang tid siden var en leddegigtdiagnose ensbetydende med et elendigt liv. Forskningen handlede om at stoppe den nedadgående spiral, og da vi for omkring 30 år siden fik bedre medicin til at bremse inflammationen, havde vi løst problemet. Troede vi,” siger professor Oliver Hendricks, Dansk Gigthospital.

Professoren fortsætter: ”Men tiden har vist, at vi ikke må stirre os blinde på medicin som den eneste relevante behandling. For en stor del af patienterne har ikke fået et vidunderligt liv. Selvom de på papiret ser ud til at være velbehandlede, lever de stadig med smerter, udmattende træthed og andre begrænsninger. Vi har en forpligtelse til at finde ud af, hvad vi kan gøre, så de får et bedre liv.”

Vi har, hvad der skal til

På Dansk Gigthospital findes både rammerne og forudsætningerne for at løfte den opgave, mener han. 

”Vi er det eneste hospital i Danmark, som tilbyder specialiseret reumatologisk rehabilitering under indlæggelse, og vi har landets største reumatologiske sengeafsnit. Vi er også de eneste, der har en forskningsenhed, som fokuserer på tværfaglig rehabilitering under ledelse af landets to første professorer inden for området. Det hele foregår under samme tag – med inddragelse af patienterne, så vi sikrer os, at de resultater, vi når frem til, imødekommer deres behov.”

Stor og uoverskuelig opgave

I dag afhænger dine muligheder for at få hjælp til at håndtere de udfordringer, der følger med din gigtsygdom, i høj grad af, hvor i landet du bor. Tilbuddene er vidt forskellige, og som patient overlades du til selv at finde og sammensætte de eksisterende tilbud. Og det kan være en ganske stor og uoverskuelig opgave.

Derfor skal det nye videncenter formidle den viden, der skal til, for at landets kommuner kan give et samlet tilbud, som opfylder den enkeltes specifikke behov. Tilbuddene skal være veldokumenterede og have samme høje kvalitet – uanset hvor i landet, du bor.

”Det er helt afgørende med et kompetenceløft, hvis gigtpatienter ikke skal lades i stikken. Dansk Gigthospital er ejet og drevet af Gigtforeningen og er patienternes eget hospital. Derfor føler vi en særlig forpligtelse til at række ud mod det omkringliggende samfund og være med til at løse de opgaver, det offentlige sundhedsvæsen ikke formår at løfte,” fastslår Oliver Hendricks.

Denne artikel har været bragt i vores medlemsmagasin 'LedSager'. Læs mere om, hvordan du kan få fat på magasinet

Publiceret 28.09.2021