Sammenhæng mellem vaccinen og opblussen af gigtsymptomer?

Jeg har leddegigt og har gennem mange år været fuldstændig velbehandlet på methotrexat. Men efter jeg er blevet vaccineret mod COVID-19, har jeg oplevet en opblussen og klar forværring af mine symptomer, og det har været nødvendigt at justere min medicin. Kan der være en sammenhæng mellem vaccinen og opblussen i mine gigtsymptomer? Sådan lyder et spørgsmål til Rådgivningen – læs reumatologens svar.

Spørgsmål

Jeg har leddegigt og har gennem mange år været fuldstændig velbehandlet på methotrexat. Men efter jeg er blevet vaccineret mod COVID-19, har jeg oplevet en opblussen og klar forværring af mine symptomer, og det har været nødvendigt at justere min medicin. Kan der være en sammenhæng mellem vaccinen og opblussen i mine gigtsymptomer?

Svar fra Gigtforeningens læge og reumatolog, Henrik Skjødt

Det er et rigtig godt og relevant spørgsmål, som vi har fået fra flere andre gigtpatienter, der har henvendt sig til Gigtforeningens rådgivning.

Som udgangspunkt ved vi, at alle vacciner er forbundet med en risiko for bivirkninger, der afspejler, at immunsystemet bliver aktiveret. Nogle mennesker med autoimmun sygdom, herunder inflammatoriske led- og bindevævssygdomme, kan opleve forbigående øgede inflammationstegn i forbindelse med vaccinationer generelt, men der er ikke noget, der tyder på, at vaccinationer kan udløse en kronisk autoimmun sygdom eller give længerevarende opblussen.

Vi mangler stadig viden om, hvordan COVID-19-vaccinerne påvirker mennesker med autoimmune gigtsygdomme. Men der er fokus på eventuelle bivirkninger, og vi afventer yderligere data fra indenlandske og udenlandske undersøgelser og projekter. Vi håber at kunne komme med et lidt klarere svar, når resultaterne foreligger.

Publiceret 25.10.2021