Patienter i kamp for et sundhedssystem, der ikke er opdelt

Pressemeddelelse: Kroniske patienter svigtes i et opdelt sundhedsvæsen. Sygdomsforværring og psykisk sygdom kan undgås. Gigtforeningen, der repræsenterer den største kronikergruppe i Danmark, blæser med ny kampagne til kamp for et mere sammenhængende sundhedsvæsen.

Som kronisk patient møder man dygtige specialister, men de fokuserer hver især på deres område. Gigtlægen ser på foden med gigt, hjertelægen ser på hjertet. Ingen ser på behandlingerne på tværs og ingen ser hele patienten, sådan lyder budskabet i en ny kampagne fra Gigtforeningen.

”Sundhedssystemet fungerer ikke godt nok i dag for rigtigt mange med kronisk sygdom. Det er alt for opdelt i specialer og sektorer. Gigtlægen ser på foden med gigt, hjertelægen ser på hjertet. Men for os mennesker hænger det hele jo sammen. Derfor skal sundhedsområdet ændres”, siger direktør i Gigtforeningen, Mette Bryde Lind.

Kampagnen fra Gigtforeningen er bygget op over en hovedperson – en kvinde, der er til lægen. Men der hvor hendes hoved skulle være, stikker der i stedet en fod op.

”Det er et billede på, hvor ensidigt systemet ser patienterne i dag. Kritikken går på systemet, ikke den enkelte læge. Som det er i dag overses vigtige symptomer, fordi vi ser på patienten opdelt. Det giver forkert medicin, det mentale overses, og der tilbydes ikke den rette genoptræning. Det er utrygt og kvaliteten i behandlingen går fløjten”, siger Mette Bryde Lind.

Opråb til politikerne

Der blevet talt om manglende sammenhæng i sundhedsvæsnet i mange år. Men det er stadig et stort problem for mange af de over 700.000 danskere med gigt. En ny analyse viser, at hver anden gigtpatient mener, at de er de eneste, der har fuldt overblik over deres forløb.

Med kampagnen vil Gigtforeningen råbe politikerne op.

”Vi håber, at mange patienter vil melde sig ind i kampen for et bedre sundhedsvæsen og dele deres historier. Og vi håber, det vil gøre indtryk på de politikere, der snart skal lave en sundhedsreform. Der er brug for en gennemgribende ændring, hvor sundhedssystemet er sammenhængende og ser det hele menneske. Det bør være kernen i den kommende sundhedsreform”, siger Mette Bryde Lind.

Læs mere om Gigtforeningens kampagne 

Kontaktinformation: Pressechef i Gigtforeningen, Natasja Dybmose, tlf. 51 70 84 08

Publiceret 20.09.2021