Multisygdom skal behandles tværfagligt

Mange mennesker med psoriasis- og rygsøjlegigt har også andre autoimmune diagnoser. Men selvom sygdommene hænger sammen, bliver de ofte behandlet hver for sig. Et nyt dansk forskningsprojekt viser vejen til bedre og mere sammenhængende behandling.

Nogle inflammatoriske gigtsygdomme optræder ofte sammen med andre autoimmune sygdomme. Og har du én af diagnoserne, er din risiko for også at få en eller flere af de andre større. Men selvom sygdommene er beslægtede, behandles de typisk hver for sig – af forskellige speciallæger på forskellige sygehusafdelinger. Derfor satte en gruppe forskere inden for de relevante faglige specialer sig sammen for at finde ud af, hvilken behandling der virker bedst på patienter med flere af sygdommene.

Fem beslægtede sygdomme

Der findes omkring 100 forskellige autoimmune sygdomme – fra gigt og bindevævssygdomme til diabetes, psoriasis og mange andre, som de færreste nogensinde har hørt om. Fælles for dem er et overaktivt immunsystem: I stedet for at koncentrere sig om at bekæmpe udefrakommende fjender som f.eks. en virus eller bakterie, angriber det også kroppens eget raske væv.

De sygdomme, som forskerne undersøgte, var rygsøjlegigt, psoriasisgigt, psoriasis, inflammatorisk tarmsygdom (morbus Crohn og colitisulcerosa) og regnbuehindebetændelse. De udgør nemlig en særlig gruppe af beslægtede autoimmune sygdomme, som ofte optræder sammen.

”Der er i de senere år udviklet adskillige lægemidler, som hæmmer bestemte dele af det overaktive immunforsvar. De bliver som regel afprøvet på flere forskellige sygdomme – nogle gange virker de, andre gange virker de ikke. Formålet med vores projekt var at få et overblik over, hvilke lægemidler der kan anvendes til behandling af patienter med to eller flere af de fem sygdomme. Det lykkedes os at udarbejde et overskueligt skema, hvor vi kombinerede de fem diagnoser med de forskellige lægemidler, som anvendes i behandlingen. På den måde håber vi, at vi gør det lettere for lægerne at vælge den medicin, som har en effekt på begge eller alle de sygdomme, du har – i stedet for at du får flere forskellige lægemidler,” fortæller læge, ph.d. Tue Wenzel Kragstrup, som er en af hovedkræfterne bag undersøgelsen.

Bedre behandling og større tryghed

Det er første gang nogensinde, forskere inden for forskellige lægefaglige specialer er gået sammen om at afdække, hvordan man bedst behandler patienter med to eller flere af de fem autoimmune sygdomme. Derfor har den danske undersøgelse også vakt international opmærksomhed.

”Den tværfaglige tilgang har ikke kun været afgørende for selve projektet – den vil forhåbentlig også blive omsat til et tættere samarbejde mellem afdelingerne ude på sygehusene,” understreger Tue Wenzel Kragstrup.

”Som det er i dag, bruger mange multisyge patienter tid og kræfter på at gå til kontrol og behandling på flere afdelinger. Samtidig oplever de, at der mangler kommunikation mellem de forskellige specialer, og at de derfor selv har et stort ansvar for koordineringen. Det er ikke hensigtsmæssigt. Derfor håber vi, vores resultater også kan være med til at styrke det tværfaglige samarbejde om den enkelte patient, så vi bliver bedre til at se på hele sygdomsbilledet – i stedet for at arbejde snævert inden for hver vores speciale. Det vil betyde bedre behandling – og give større tryghed for patienterne,” slutter Tue Wenzel Kragstrup.

Denne artikel har været bragt i vores medlemsmagasin 'LedSager'. Læs mere om, hvordan du kan fat på magasinet 

Publiceret 22.10.2021