Der skal flere penge til den vederlagsfri fysioterapi

Mange gigtpatienter oplever, at deres lægehenviste behandling hos en fysioterapeut bliver begrænset sidst på året. Begrundelsen er, at det økonomiske loft over ordningen om vederlagsfri fysioterapi er ved at være nået.

Problemet har vist sig særligt stort i år efter lang tids nedlukning af fysioterapi, træningscentre og varmtvandsbassiner.

"Vi begyndte allerede inden sommerferie at få henvendelser i vores rådgivning fra medlemmer, der får reduceret deres vederlagsfri fysioterapi eller bliver smidt helt af ordningen. Det skyldes, at mange med gigt har haft ekstra brug for ordningen i år, så det er alvorligt”, siger Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind.

Andre patientforeninger og Danske Handicaporganisationer oplever samme problem og arbejder sammen med Gigtforeningen for at få politikerne til at finde en løsning, så der kan komme flere penge i ordningen.

"Der skal findes en løsning. Det er ikke rimeligt, at kronisk syge og handicappede, som har været isoleret og har fået forværret deres sygdom under corona nu ikke kan få den hjælp, de har brug for. Så vi er i tæt kontakt til de politiske partier og har skrevet til sundhedsministeren om det her", fortæller Mette Bryde Lind.

Sidste år blev der brugt færre penge på vederlagsfri fysioterapi

På kort sigt skal der afsættes flere penge, så patienterne året ud kan få den fysioterapi, de er henvist til. På længere sigt ønsker Gigtforeningen ordningen omlagt, så den bliver mere fleksibel og følger patienternes behov.

"Sidste år var forbruget mindre end normalt på grund af nedlukningen – 150 millioner kroner blev slet ikke brugt. De penge bør naturligvis automatisk komme patienterne til gode. Men det gør de ikke, sådan som ordningen er lige nu," siger Mette Bryde Lind.

En patientrettighed under pres

Der er afsat knap en milliard kroner årligt til vederlagsfri fysioterapi. Beløbet har været uændret siden 2017 – samtidig med at antallet af lægehenviste patienter er steger støt, så der nu er omkring 60.000 mennesker, der er visiteret til ordningen.

Det er et tilbagevendende problem, at kassen er ved at løbe tør flere måneder før, året er omme.

"Vederlagsfri fysioterapi efter lægehenvisning er en patientrettighed, som er helt afgørende for kronisk syge gigtpatienters muligheder for at opretholde deres funktionsniveau i dagligdagen og fasholde deres job med færrest mulige smerter. Derfor skal der investeres i området. Det giver mening for både samfundet og for det enkelte menneske," siger Mette Bryde Lind.

Blandt gigtpatienterne er det alene mennesker med inflammatoriske gigtsygdomme, som kan visiteres til vederlagsfri fysioterapi.

Publiceret 06.09.2021