Bornholmske gigtpatienter får ikke deres medicin under strejken

Flere bornholmske gigtpatienter fortæller til Gigtforeningen, at de ikke kan få deres lægeordinerede medicin på grund af sygeplejestrejken. Det er helt uacceptabelt, siger Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind.

"Situationen på Bornholm er helt uacceptabel," siger Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind. "Man nægter patienterne den medicin, som man fra lægelig side har besluttet er helt nødvendig for at undgå ledødelæggelser, varige tab af førlighed og stærke smerter. For ikke at tale om de mentale, sociale og arbejdsmæssige konsekvenser, der kan følge med, hvis gigten blusser op på grund af den manglende behandling."

Gigtforeningens rådgivning har den seneste uge fået flere henvendelser fra gigtpatienter på Bornholm, som er i behandling med biologisk medicin. Patienterne er stærkt bekymrede, fordi de pga. sygeplejerskernes strejke ikke kan få deres biologiske medicin på hospitalet og i stedet henvises til at tage paracetamol (Panodil, Pamol m.fl.). De kan ikke få oplyst, hvor længe situationen vil stå på og får at vide, at så længe det ikke drejer sig om livstruende tilstande, vil de ikke kunne få deres medicin udleveret eller givet intravenøst på afdelingen under strejken.

Vi har kontaktet medicinsk ambulatorium på Rønne Sygehus, der bekræfter, at man har truffet beslutningen i samråd med den øverste hospitalsledelse, og at det er sygehusets vurdering, at der ikke sker noget ved at udskyde gigtpatienternes behandling i fire uger. Desuden oplyser afdelingssygeplejersken, at reumatologien ikke er dækket af nødberedskabet under strejken.

Ifølge Dansk Sygeplejeråd skal nødberedskabet sikre, at arbejde, som er "livsvigtigt, uopsætteligt eller påkrævet for at undgå helbreds- eller varigt førlighedstruende følger" fortsat udføres, selvom der er konflikt. Vi har derfor også kontaktet formanden for Region Hovedstaden, formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg og Regionsrådets bornholmske repræsentant med en opfordring til, at reumatologien bliver omfattet af nødberedskabet under strejken.

Publiceret 09.07.2021