Ny undersøgelse: Coronaen har kostet livskvalitet

Flere smerter, dårligere fysisk form og forringet mentalt helbred. Det er nogle af de konsekvenser, coronaen har haft for mange gigtpatienter, hvis man spørger de reumatologiske hospitalsafdelinger rundt om i landet. Det har Gigtforeningen gjort i en ny undersøgelse. 12 ud af 17 reumatologiske afdelinger i Danmark deltog.

"Resultaterne af Gigtforeningens rundspørge overrasker mig ikke. Vi kom frem til de samme konklusioner, da vi sidste sommer spurgte godt 400 gigtpatienter i immundæmpende behandling, hvordan de havde oplevet de første måneder under coronaepidemien," siger professor Ellen-Margrethe Hauge fra Aarhus Universitetshospital.

"Mange viste tegn på depression, og det var et problem, at patienterne ikke kunne træne som vanligt, fordi træningstilbuddene lukkede ned."

Gigtforeningens undersøgelse afslører også, at 42 % af afdelingerne har oplevet færre henvisninger af patienter, som er under mistanke for at have en gigtsygdom, og hver tredje afdeling kan fortælle, at ny-henviste patienters gigtsygdom har været lidt mere fremskeden end før coronaen.

"Generelt er det vigtigt, at inflammatoriske gigtsygdomme bliver opdaget og behandlet så tidligt som muligt, så der ikke opstår varige skader. Også her på afdelingen oplevede vi i en periode færre henvisninger – men efter nogle måneder steg antallet igen," siger Ellen-Margrethe Hauge.

"Det er helt afgørende, at de mange gigtpatienter, som har haft det svært under coronakrisen – både fysisk og mentalt – får støtte til at komme tilbage til en god hverdag."

12 af landets 17 reumatologiske afdelinger deltog i undersøgelsen. Sådan svarede de:

  • 42 % er meget enige eller enige i, at deres patienter generelt har fået værre symptomer fra deres gigtsygdom under COVID-19-epidemien sammenlignet med årene før.
  • 42% er enige i, at deres patienter generelt har fået flere smerter under COVID-19-epidemien sammenlignet med årene før.
  • 58% er meget enige eller enige i, at deres patienter generelt har fået dårligere mentalt helbred under COVID-19-epidemien sammenlignet med årene før.
  • 67 % er meget enige i eller enige i, at deres patienter generelt er i dårligere fysisk form under COVID-19-epidemien sammenlignet med årene før.
  • 50 % har ikke oplevet ændringer i antal henvisninger til afdelingen under COVID-19-
    epidemien sammenlignet med samme periode forgangne år. 42 % har oplevet færre henvisninger.
  • 33 % har oplevet, at gigtsygdommen hos de henviste patienter har været lidt mere
    fremskreden under COVID-19-epidemien sammenlignet med samme periode forgangne år. De resterende 67 % svarer, at den har været uændret.
Publiceret 12.05.2021