Ny forskning: Hjælper behandling af parodontitis leddegigtpatienter?

Vidste du, at leddegigt og parodontitis (tidligere kaldet paradentose) hænger sammen? Nu skal et nyt studie, støttet af Gigtforeningen, undersøge, om det hjælper på leddegigten, hvis man forebygger den udbredte sygdom i tandkødet. Du kan finde den fulde artikel i det nyeste nummer af Gigtforeningens medlemsmagasin 'LedSager'.


Foto: Søren Osgood

Sygdomme i mundhulen kan have afgørende betydning for udviklingen af sygdomme andre steder i kroppen. Det omvendte kan også være tilfældet, og det har videnskaben vidst længe. Men på trods af det, betragter vores sundhedssystem overraskende nok stadigvæk sygdomme i henholdsvis mundhule og krop som to adskilte størrelser.

Og det er ikke rimeligt i et samfund som vores, mener et hold danske forskere, der i år tager hul på et studie med titlen: Parodontalbehandling af patienter med leddegigt.

”Helt overordnet er formålet med vores studie, at vi ønsker, at mund og krop skal tænkes ind i en sammenhæng – på lige fod med hinanden. Det vil være til gavn for leddegigtpatienter – og på længere sigt for alle,” forklarer tandlæge, ph.d. og lektor ved Tandlægeskolen, Københavns Universitet, Christian Damgaard.

Han har sammen med kolleger fra Københavns Universitet og Region Hovedstadens hospitaler modtaget Gigtforeningens særlige innovationspulje på 1 mio. kr. til at forske i, om behandling af parodontitis (tidligere paradentose) kan nedsætte risikoen for opblussen, de såkaldte flares, hos leddegigtpatienter med tandkødssygdommen.

”Vi håber kort sagt, at du som leddegigtpatient på sigt får tilbudt parodontalbehandling som en del af den almindelige behandlingspakke. Vores forventning er nemlig, at man derved ikke kun får et mildere forløb af sin leddegigt, men også undgår parodontitis, der kan bidrage negativt. Ikke kun til gigten, men også andre af de vanlige følgesygdomme herunder diabetes og hjerte-kar-sygdom,” lyder det videre fra Christian Damgaard.

Stor gevinst ved at forebygge

Der er ifølge forskerne bag det nye studie al mulig grund til at gå til tandlægen hurtigst muligt, hvis man oplever symptomer som f.eks. blødende tandkød.

”Hvis dine hænder bløder, hver gang du vasker dem – vil du jo omgående søge læge. Men når det gælder blødende tandkød, er det noget andet. Sygdommen har også en social slagside, da du selv skal betale for din tandbehandling. Derfor kan lidelsen ofte være meget fremskreden, før folk søger hjælp. Desværre! For grundlæggende gælder det, at jo tidligere man får behandlet parodontitis, desto større er chancen for at undgå andre alvorlige gener og sygdomme.” Formålet med forskningen er at minimere både de menneskelige og samfundsmæssige omkostninger.

”Vores hypotese er, at der er en væsentlig større gevinst ved at forebygge og behandle parodontitis end at behandle leddegigtpatienter med sygdommen med dyr biologisk medicin. Det vil øge patientens livskvalitet, men rummer formentlig også væsentlige besparelser for vores samfund,” siger forskeren.

Projektet involverer 186 patienter, som skal lægge mund til forskellige grader af intensiv tandrensning og behandling gennem et år. Studiet forventes afsluttet i 2024.

Paradontitis

Inflammatorisk sygdom i tændernes støttevæv. Kaldes også ’de løse tænders sygdom’, fordi den ubehandlet kan føre til, at man taber tænderne. Der er sammenhæng mellem parodontitis og en række alvorlige sygdomme, blandt andet diabetes og hjerte-kar-sygdomme.

Kilde: Tandlægeforeningen

Publiceret 12.04.2021