Ingen grund til ekstra bekymring - Gigtpatienter har gjort det rigtige ved at passe godt på sig selv

Det danske studie om gigtpatienter og COVID-19 er nu offentliggjort i Oxford University Press. Mange med gigt blev ekstra bekymrede, da resultaterne blev offentliggjort. Men studiet bekræfter, at gigtpatienter har gjort det rigtige ved at passe ekstra godt på sig selv under COVID-19 – og at den hidtidige rådgivning er helt korrekt. Så du skal ikke tage ekstra forholdsregler.

Illustration: Anne-Sophie Helger

Da en gruppe reumatologer fra henholdsvis Aalborg Universitetshospital og Rigshospitalet i december med formanden for Gigtforeningens forskningsråd, professor Lene Dreyer, offentliggjorde et helt nyt studie, der viste, at visse gigtpatienter har en øget risiko for at for at blive indlagt under COVID-19, skabte det stor nervøsitet blandet gigtpatienter i alle aldre.

Nu er studiet offentliggjort i sin helhed i tidsskriftet Rheumatology (Oxford), og vi har bedt professor Lene Dreyer om at uddybe et par af punkterne.

Betyder jeres studie, at personer med gigt, som har set sig selv i risikogruppen hele tiden, skal gøre noget ekstra for at passe på? 

Nej. Gigtpatienter skal være omhyggelige med at følge myndighedernes anbefalinger og tage imod vaccination, når de får den tilbudt.

Er der grund til at være ekstra bekymret? Eller bekræfter jeres studie, hvad vi har rådgivet om – og handlet efter hele tiden?

Studiet bekræfter, hvad der er rådgivet om hidtil.

Hvem er det, der har en højere risiko ifølge jeres studie?

Antallet af indlæggelsen var et sted mellem 50–80 % højere hos patienter med leddegigt og inflammatoriske bindevævssygdomme som SLE og vaskulit end hos danskere uden disse gigtsygdomme. Men da antallet af indlæggelser ikke var så højt i første bølge, drejede det sig heldigvis om mindre end 30 flere indlæggelser i den samlede gruppe af gigtpatienter end forventet.

Tendensen til hyppigere indlæggelser var til stede i alle aldersgrupper. Antalsmæssigt betyder det dog primært noget for de ældre, idet meget få unge indlægges uanset leddegigt eller anden gigtsygdom. Selvom de nævnte gigtpatienter har en højere risiko for indlæggelse, er den langt mindre end alderens betydning, hvor risikoen for indlæggelse for eksempel øges med 250–300 % fra 60 til 80 år.

Publiceret 21.01.2021