Gigtpatienter skriver til Søren Brostrøm om vaccineplan

"Jeg er totalt isoleret og ensom, og jeg havde sådan glædet mig til at ses bare lidt med mine venner til sommer.” Sådan skriver en 32-årig kvinde til et Facebook-opslag fra Gigtforeningen om ændringen i vaccineplanen.

Mere end 100 personer med gigt- og bindevævssygdomme har fulgt opfordringen fra Gigtforeningen på Facebook om at beskrive, hvilke konsekvenser den nye vaccineplan har for dem. 

Læs alle opslagene (pdf)

Ændringen betyder helt konkret, at 200.000 patienter i vaccinegruppe 10 alligevel ikke skal vaccineres inden den raske befolkning.

Mange skriver om, hvordan de havde set frem til et tidligt stik i foråret, men nu må vente til sidst på sommeren. Det betyder, at de ikke som håbet kan begynde at se venner og familie. Andre skriver om, hvordan det påvirker deres arbejde eller deres tiltro til sundhedsmyndighederne.

Gigtforeningen har anonymiseret indlæggene og sendt dem til Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm og til sundhedsudvalget i Folketinget. Foreningen arbejder nu for at få vaccineplanen evalueret, så sårbare patienter vil opleve mere tryghed og mindre rod, næste gang, der skal massevaccineres mod COVID-19.

Læs Gigtforeningens forslag vedr. evaluering af vaccineplanen

Publiceret 28.04.2021