Ekspert om COVID-19-vaccine og gigt

Oliver Hendricks, professor på Dansk Gigthospital og formand for Dansk Reumatologisk Selskab, svarer på de vigtigste spørgsmål om vaccine og gigt. Oliver rådgiver også Sundhedsstyrelsen om gigt, COVID-19 og vaccine.

1. Hvem skal vaccineres først – og hvornår er det min tur?

Sundhedsstyrelsen har lavet en prioritering af, hvem det er vigtigst at få vaccineret først. Den er opdelt i 12 kategorier.

Gruppe 5 omfatter mennesker med f.eks. sklerodermi, myosit og vaskulit samt patienter med andre inflammatoriske gigtsygdomme, som har eller har følger af aktiv organinvolvering (f.eks. påvirkning af lunger, hjerte eller andet).

Gruppe 10 omfatter alle andre med inflammatoriske gigtsygdomme – det vil sige patienter med f.eks. leddegigt, rygsøjlegigt, psoriasisgigt mv.

Uanset om du hører til i gruppe 5 eller 10, er du med blandt den tredjedel, der står først i køen, når der skal vaccineres. Langt størstedelen af befolkningen tilhører nemlig gruppe 11 og især 12.

Hvis du har slidgigt (artrose), spiller det ikke i sig selv nogen rolle for, hvornår du bliver vaccineret – medmindre du også har andre kroniske sygdomme eller tilstande. Desuden vaccineres ældre over 65 år også før andre.

2. Hvem giver myndighederne besked om, hvilken gruppe jeg tilhører?

Det er den reumatologiske afdeling, du er tilknyttet, som har til opgave at vurdere, om du tilhører gruppe 5 – altså gigtpatienter, som er i særligt øget risiko – eller gruppe 10 som er i øget risiko. Afdelingen sender oplysningerne til  myndighederne, som sørger for at indkalde dig.

3. Kan jeg være tryg ved vaccinen?

De data, vi har om de vacciner, der er godkendt i Danmark, er så valide, at de er gået glat igennem de vurderinger, og den forskning og viden, der findes om COVID-19-vacciner tyder på, at de ikke giver flere bivirkninger end andre vacciner. Derfor anbefaler vi alle vores patienter at blive vaccineret.

Det er rigtigt, at vi endnu ikke kender til eventuelle langtidsvirkninger, fordi vaccinen stadig er så ny, men denne usikkerhed opvejes af de positive effekter.

4. Skal jeg holde pause med min gigtmedicin, når jeg skal vaccineres – og er der nogen undtagelser fra reglen? 

Som udgangspunkt er svaret, at du skal fortsætte din behandling. Hvis du holder pause, øger det nemlig risikoen for, at din gigtsygdom blusser op og forværres. Dog gælder der særlige regler, hvis du er i behandling med lægemidlerne Mabthera/Rixathon/Rituximab, Cyclofosfamid eller højdosis binyrebarkhormon/prednisolon. Tager du et af dem, skal du holde pause, inden du bliver vaccineret. Tal med den læge, der behandler dig.

5. Hvornår kan mine pårørende blive vaccineret?

Det er din læge/reumatolog, som vurderer, om dine pårørende skal tilbydes vaccination før andre.

Udgangspunktet er, at hvis du tilhører gruppe 5, og en af dine pårørende er fast involveret i helt særlige plejeopgaver eller fungerer som en uundværlig omsorgsperson, vil hun eller han tilhøre gruppe 6 og altså kunne blive vaccineret omtrent samtidig med eller umiddelbart efter dig.

Se liveudsendelse med Oliver Hendricks og få svar på flere spørgsmål om gigt og COVID-19

Den 21. januar inviterede Gigtforeningen til en liveudsendelse på Facebook, hvor vores følgere fik mulighed for at stille spørgsmål direkte til Oliver Hendricks.

Du kan se hele optagelsen og blive klogere på endnu flere spørgsmål om gigt og COVID-19-vaccine på vores Facebookside

Publiceret 28.01.2021