Advarsel fra Lægemiddelstyrelsen om lægemidlet tofacitinib (Xeljanz)

Lægemiddelstyrelsen har udsendt en meddelelse til alle landets læger om, at foreløbige undersøgelsesresultater fra et nyt forskningsstudie tyder på, at der er en øget forekomst af alvorlige hjertekarsygdomme/hændelser og kræftsygdom hos patienter i behandling med lægemidlet tofacitinib (Xeljanz) sammenlignet med patienter, som behandles med TNF-hæmmere (en type biologisk medicin).

Lægemidlet bruges til behandling af patienter med leddegigt og psoriasisgigt samt patienter med inflammatorisk tarmsygdom.

Lægemiddelstyrelsen understreger, at det er vigtigt, at alle bivirkninger ved behandling med tofacitinib bliver indberettet til styrelsen. Der foregår nu yderligere undersøgelser af de europæiske lægemiddelmyndigheder, og en endelig konklusion og anbefalinger vil blive udsendt fra Lægemiddelstyrelsen.

Hvis du bruger tofacitinib, må du ikke stoppe med at tage lægemidlet uden først at rådføre dig med din læge. Tal også med din læge, hvis du har spørgsmål eller er bekymret.

Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Læs om biologiske lægemidler og JAK-lægemidler

Publiceret 25.03.2021