Åbent brev til sundhedsminister Magnus Heunicke

Kære Magnus Heunicke

Det er utrygt og forvirrende at være gigtpatient i særlig risiko under COVID-19 – en ny vaccinerækkefølge vil kun gøre det mere utrygt.

Som du ved, foreslog Danske Regioner i går den 4. marts en ny strategi for udrulningen af vacciner mod COVID-19. Forslaget går på, at de fremtidige vacciner nu skal uddeles efter alder, frem for en individuel vurdering af patientens sårbarhed.

Vi er stærkt bekymrede for det forslag. Og vi vil kraftigt advare mod at følge det.

Konsekvensen vil være, at meget syge og yngre patienter sendes bagerst i køen. Det gælder blandt andet de mange yngre gigtpatienter med inflammatorisk gigtsygdom, som har særlig øget risiko ved COVID-19 og derfor tilhører risikogrupperne.

Det vil samtidig være et nyt og helt forkert sporskifte i forhold til det nuværende solidaritetsprincip i vaccinestrategien, hvor det er dem med risiko for et alvorligt sygdomsforløb, der kommer forrest i køen.

Forslaget har allerede skabt stor bekymring og usikkerhed blandt mange gigtpatienter. Vi har fået ekstraordinært mange opkald og henvendelser fra yngre medlemmer, som er dybt fortvivlede og desperate over udsigten til en ny vaccinationsrækkefølge.

De har gennem snart et år isoleret sig fra stort set alt. Deres mentale helbred er så presset, at den seneste melding om ændrede vaccineplaner betyder, at de er på kanten til at bryde helt sammen mentalt og dermed få alvorlige og måske også varige følger af krisen. De klamrer sig til håbet om en snarlig vaccination.

Derfor vil vi kraftigt opfordre til, at I fastholder det nuværende vaccineprogram med de 12 målgrupper.

Tiden er ikke til mere usikkerhed og tvetydige meldinger om vaccineprogrammet. Tiden er i stedet til at styrke kommunikationen, så de sårbare patienter får besked om, hvilken vaccinegruppe de er i. Vi skal fortsætte linjen med at vise ansvarlighed og solidaritet over for de udsatte grupper, som har øget risiko for et alvorligt forløb ved smitte med COVID-19.

Med venlig hilsen

Mette Bryde Lind

Publiceret 05.03.2021