Vidste du, at Gigtforeningen har sit eget hospital?

Vores hospital, 'Dansk Gigthospital', hører under det frie sygehusvalg. Det betyder, at du har mulighed for at blive henvist til udredning og rehabilitering på hospitalet, hvis din læge vurderer, at du har behov for det.


Foto: Søren Petersen

Dansk Gigthospital er patienternes hospital, for det er ejet af Gigtforeningen. Det er også Danmarks eneste specialhospital for mennesker med gigt. Hospitalet er en del af det almindelige frie sygehusvæsen og modtager derfor patienter fra hele landet. Her bliver du ikke kun udredt og behandlet for din gigtsygdom af dygtige og engagerede reumatologer, men får også kompetent, specialiseret rehabilitering, mens du er indlagt.

Hvorfor har Gigtforeningen et hospital?

"Vi vil udvikle hele tilgangen til behandlingen af mennesker med gigt, og vi vil inspirere andre reumatologiske afdelinger – både herhjemme og i udlandet. Vi vil give patienterne det allerbedste! Og vi gør det, fordi ingen andre gør det," fastslår Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind.

"Er alle medicinske muligheder udtømt, kan du få rehabilitering, mens du er indlagt. Og alle relevante faggrupper kommer i spil: reumatologer, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, socialrådgiver, diætist osv.  Til at sætte endnu mere skub i udviklingen af dette vigtige område, har vi ansat landets to første professorer i reumatologisk rehabilitering. Vi løfter en stor opgave, som ingen andre i vores sundhedsvæsen er i stand til at løse."

Hvad er særligt ved Dansk Gigthospital?

  • Vi er den eneste reumatologiske afdeling i Danmark, hvor du kan få specialiseret rehabilitering under indlæggelse. Vi har ansat landets to første professorer i reumatologisk rehabilitering til at udvikle og forske i dette vigtige område.
  • Vi har landets største og bedste reumatologiske sengeafsnit med 28 enestuer, topmoderne træningsfaciliteter og et stort varmtvandsbassin.
  • Vi tilbyder både udredning og behandling til alle gigtpatienter. Det gælder uanset, om du er hårdt ramt af din gigtsygdom eller har et mindre alvorligt forløb.
  • Udredning, behandling, blodprøver, rehabilitering og forskning finder alt sammen sted under samme tag og i tæt sammenhæng til glæde for dig som patient. 
  • Vores forskningsenhed samarbejder med forskere over hele verden om at skabe fremskridt inden for både forebyggelse, behandling og rehabilitering af mennesker med gigt.

Rehabilitering med dig i centrum

På Dansk Gigthospital er det dig, det handler om! Det betyder, at lægerne og det øvrige personale ikke kun koncentrerer sig om den medicinske behandling af din gigtsygdom, men at alle sejl sættes ind for at hjælpe dig til at leve et liv, der giver mening for dig.

  • Det kan f.eks. være hjælp til at tackle smerter og klare dagligdagens gøremål, træning af dine muskler, din kondition og andre fysiske funktioner eller kostvejledning. Det kan også være, din medicin skal justeres, eller at du har brug for hjælp til bevare eller genoptage dit arbejde.
  • Du bliver indlagt på enestue med alle moderne faciliteter, så du kan trække dig tilbage og hvile dig, når du har behov for det. Men der er også fællesarealer, hvor du kan mødes med de andre patienter.
  • Er du så fysisk præget af din gigt, at du har brug for meget hjælp i din dagligdag, er du stadig velkommen på Dansk Gigthospital. Her er der både plads til patienter i kørestol, med gangredskaber og til dig, der har behov for lift. 
  • Når du bliver indlagt, får du tildelt en kontaktsygeplejerske, der følger dig under hele din indlæggelse.
  • Det er dig, der er ekspert i din krop og dit liv. Og det er dig, der bestemmer, hvordan du fører forandringerne videre efter dit ophold!
Publiceret 07.09.2020