COVID-19: Muligt at søge erstatning for mén efter udskudt operation

Er din operation udskudt på grund af corona nedlukningen og din tilstand alvorligt og varigt forværret på grund af det, så kan du søge om erstatning.

Patienterstatningen har registreret 58 tilfælde, hvor der er søgt om erstatning for skader, der direkte eller indirekte relaterer sig til COVID-19, viser en opgørelse fra Patienterstatningen. Blandt sagerne er en plejehjemsbeboer, der døde af COVID-19 efter angiveligt at være blevet smittet af personalet og en patient, der ifølge de efterladte for sent fik konstateret COVID-19 og døde af virussen, på trods af gentagne kontakter til sundhedsvæsenet.

Sager relateret til nedlukningen

Der er også sager relateret til konsekvenserne af nedlukningen. Det handler om skader efter aflyste genoptræningsforløb og operationer pga. nedlukningen i sundhedsvæsenet, som angiveligt har forværret patienters situation.

Ingen af de 58 sager er endnu blevet afgjort af Patienterstatningen. I forhold til aflyste operationer og undersøgelser vil Patienterstatningen vurdere den enkelte sag i forhold til de retningslinjer, der forelå på det givne tidspunkt og vurdere, om prioriteringen var i orden.

Hvis du ønsker at søge erstatning kan det gøres via Patienterstatningens hjemmeside

Har du spørgsmål vedr. erstatning?

Så er du velkommen til at kontakte Gigtforeningens advokat, Lise van Brugge, torsdag kl. 9-16 på tlf. 39 77 80 97.

Publiceret 09.07.2020