Gigtforskning: Nye løsninger til bedre behandling af gigt

Hvordan kan smertebehandlingen blive bedre? Hvordan finder man frem til den rigtige medicin tidligere? Og hvordan behandler vi bedst multisyge patienter? Det er nogle af de mange spørgsmål, som Oliver Hendricks vil forsøge at finde svaret på. Hendricks er nyudnævnt professor og leder af forskningsenheden på Dansk Gigthospital.


Foto: Søren Petersen

"Dansk Gigthospital er det eneste hospital i landet, hvor du som gigtpatient kan blive indlagt til et specialiseret rehabiliteringsforløb. Udgangspunktet er den enkelte patients situation – både med hensyn til behandlingen af selve gigtsygdommen, og når det gælder muligheden for at opretholde en tålelig hverdag. For mig er medicinsk behandling og rehabilitering som uadskillelige søskende, der skal løse opgaverne i fællesskab. Men også forskningsmæssigt skal de to områder yde ligeværdige bidrag og supplere hinanden. Og her er vi på hospitalet så heldige at have landets to første professorer i reumatologisk rehabilitering," siger professor Oliver Hendricks.

Bedre smertebehandling

Oliver Hendricks er ikke meget for at vælge den ene forskningsindsats frem for den anden. De er vigtige for hans patienter alle sammen, siger han. Men han fremhæver alligevel smertebehandlingen af gigtpatienter med inflammatorisk gigt som et fokusområde, vi kan og skal blive bedre til.

"Forskning viser, at mindst 25 % af alle patienter med inflammatorisk gigt stadig har smerter, selvom de er medicinsk velbehandlede. Så vi er nødt til at se på, hvordan vi kan smertebehandle vores patienter bedre. Her er min holdning, at vi skal have psykologerne endnu mere på banen. Måske skal vi lave en smertetacklings-analyse? Og måske skal vi gå endnu mere utraditionelt til værks, som med CAN-ART-projektet?" siger Oliver Hendricks og refererer til sit igangværende forskningsprojekt.

Her undersøger han effekten af medicinsk cannabis på søvn, koncentration og smerter hos patienter med rygsøjle- og psoriasisgigt. Da CAN-ART begyndte, var det et af landets allerførste forskningsprojekter med medicinsk cannabis.

Blive på arbejdsmarkedet

Et andet vigtigt forskningsområde er diagnosticering af patienter med rygsøjlegigt. Ofte får denne patientgruppe først en diagnose, når de har haft ondt i ryggen i årevis og enten har mistet eller risikerer at miste deres arbejde.

"Når du har rygsøjlegigt, er det sværere at stille en diagnose end ved for eksempel leddegigt, for man kan ikke se sygdommen i en blodprøve. Og fordi patienterne går så længe med smerter, risikerer de at ryge ud af arbejdsmarkedet. Vi har bl.a. sammen med Sygehus Lillebælt forsket i, hvordan vi ’fanger’ disse patienter tidligere, og den forskning fortsætter vi her i huset ved bl.a. at bidrage til tre ph.d.-projekter om emnet, og yderligere et projekt er i støbeskeen. Samtidig er vores to professorer i rehabilitering i gang med et forskningsprojekt, der hedder WORK-on. Det skal gøre os klogere på, hvordan vi kan hjælpe patienter med inflammatorisk gigt, så de ikke mister deres arbejde og bliver socialt isoleret," fortæller han.

Mange visioner

Listen over initiativer og forskningsprojekter, som enten er i gang, er planlagt eller stadig kun på Oliver Hendricks' ønskeliste, er lang.

"Jeg har mange idéer, og jeg tror, at jeg kan være med til at løse nogle af de problemer, vores patienter kæmper med. Det er ikke en opgave, jeg kan løse alene, men kan jeg bidrage, er det også fint,” siger Oliver Hendricks og fortsætter:

"Vi har den fordel, at vi er det eneste sygehus, som kun behandler gigtpatienter og har alt under et tag: læger, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter. Vi kan tilbyde hjælp til rygestop og vægttab, rådgivning om hjerte-kar-sygdomme osv. Dernæst har vi den særlige forpligtelse, at vi er patienternes hospital, fordi vi er ejet og drevet af Gigtforeningen," fastslår han.

Det vil Oliver Hendricks undersøge


    • Hvorfor har nogle patienter ikke effekt af den biosimilære medicin – skyldes det kemien i medicinen eller individuelle faktorer?

    • Mange patienter har flere sygdomme samtidig, såkaldt multisygdom. Hvordan kan man etablere f.eks. videokonferencer, hvor patienten og alle de læger, der behandler patienten, f.eks. reumatolog, hjertelæge og/eller lungelæge, taler sammen?

  • Hvordan kan man finde frem til den rigtige medicin tidligere?
Publiceret 09.12.2020