Gigtforeningen går ind i alliance: Vil mindske ulighed i sundhed

Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed fokuserer på at skabe mere lighed i sundhed. Nu vil Gigtforeningen bidrage til den fælles indsats med patienternes perspektiv.


"Vi går ind i alliancen for at fortælle om gigtpatienternes kampe," siger Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind.

I Danmark er uligheden i sundhed og sygdom meget skævt fordelt i samfundet, viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen. Mennesker med kortere uddannelse har lettere til hårdere sygdoms- og udredningsforløb, som har stor betydning for levetiden og livskvaliteten. Alliancen Social Ulighed i Sundhed sætter fokus på at skabe mere lighed i sundhed hos borgere og patienter ved en fællesindsats.

Det er ingen hemmelighed, at mange af de berørte patienter har eller har haft hårde fysiske jobs, som udgør en stor gruppe af mennesker med artrose. Derfor går Gigtforeningen ind i alliancen for at kæmpe for gigtpatienternes sundhed. Brugerpanelsundersøgelser og henvendelser til Gigtforeningens rådgivning belyser mange af de problematikker, som medlemmerne oplever i systemet.

"Vi ved fra vores medlemmer, at mange af nedslidt på grund af deres arbejde. Nogle ender i hamsterhjulet og bruger flere år på at kæmpe deres sag i systemet, der gælder både hos sundhedsvæsenet, kommunen og arbejdspladsen. Derfor vælger vi at gå ind i alliancen for at fortælle dem om gigtpatienternes kampe, og hvordan det kræver, at der er indsatser på flere områder. Det, mener vi, er vejen frem for et bedre helbred for vores medlemmer,” siger Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind.

Allerede nu ses et mønster, der udvikler sig tidligt hos børn og påvirker resten af deres liv. Der skal derfor et større fokus på sundheden meget tidligt i livet for at bryde med den sociale arv.

Alliancen gik i luften i januar 2020 med partnerne Kræftens Bekæmpelse, Danske Regioner og Kommunernes Landsforeningen.

Tilmeld dig Gigtforeningens brugerpanel, hvis du vil dele dit synspunkt på livet med gigt.

Publiceret 02.09.2020