Det får mennesker med gigt ud af aftalen om tidlig pension

Du har nu mulighed for at gå tidligere på pension, hvis du har været lang tid på arbejdsmarkedet, det bliver lidt lettere at få en seniorpension og der investeres i at forebygge nedslidning. Det er hovedelementerne i den aftale, der er indgået om tidlig pension.

Konkret betyder det:

  • Hvis du har +42 års anciennitet på arbejdsmarkedet, når du bliver 61 år, så har du mulighed for at gå tidligere på pension. Rettigheden gælder alle arbejdstagere, og retten er uafhængig af, om du er nedslidt eller ej.
  • Hvis du er nedslidt, kan du få seniorpension, som du skal visiteres til. Den ordning er nu forbedret fra 2024, hvor kravet til din arbejdsevne bliver lempet fra 15 til 18 timer. Det betyder, at flere med en delvis tilknytning til arbejdsmarkedet vil kunne få seniorpension. Seniorpensionen kan søges 6 år før din pensionsalder.
  • Der gøres en ekstra indsats for at forebygge nedslidning og sygefravær. I aftalen er der afsat 30 mio. kr. om året til det i 2022-2024, der sættes penge af til forskning i godt arbejdsmiljø og der kommer en arbejdsmiljøpulje, hvor arbejdspladser kan søge om midler til at forbedre til psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Tilfredshed med aftalen

Gigtforeningen er tilfredse med aftalen, vi har kæmpet for at gøre det lettere at få seniorpension og for, at der investeres mere i forebyggelse. Begge elementer er med i den endelige aftale.

Og så kæmper Gigtforeningen videre for at hjælpe de nedslidte, der ikke bliver hjulpet med aftalen. Vi ønsker blandt andet, at der skal være en hurtigere jobafklaring, når man er for syg til at klare arbejdet.

Publiceret 12.10.2020