Vind penge og en tur til Frankfurt

Har du gigt, og er du god til at skrive? Så kan du deltage i EULARs europæiske skrivekonkurrence ved at indsende et essay med temaet ’Hvad får jeg ud af at arbejde frivilligt’. Førstepræmien er 1.000 euro og en tur til Frankfurt i Tyskland.

Skrivekonkurrence om livet med gigt

Den europæiske gigtorganisation, EULAR, afholder hvert år en skrivekonkurrence, hvor vinderne kåres med pengepræmier for deres personlige historie om livet med gigt. Prisen kaldes Edgar Stene-prisen.

I år er emnet for essaykonkurrencen:’Hvad får jeg ud af at arbejde frivilligt’ . På engelsk lyder det: ‘Being a person with a rheumatic or musculoskeletal disease (RMD) - How my voluntary work benefits me’.

Vind kontante pengepræmier og deltagelse i gigtkongres

Der er kontante pengepræmier på 1.000, 700 eller 300 euro for de tre bedste europæiske essays. Førstepræmien på 1.000 euro vil blive overrakt ved den store EULAR-kongres i Frankfurt den 3.-6. juni 2020. Vinderen får – udover pengepræmien – en tur til den store tyske by inkl. transport, deltagelse i kongressen, kongresmiddag samt hotelophold.

Sådan deltager du

For at deltage skal du have gigt, være fyldt 18 år og dit essay skal handle om temaet. Du skal indsende dit essay på dansk og som Word-fil. Dit essay må maks. fylde to A4-sider, skrifttype Arial, størrelse 12. Du skal indsende filen til Gigtforeningen på pris@gigtforeningen.dk. Kun Wordfiler accepteres.

Husk at medsende navn og telefonnummer. Gigtforeningen skal modtage dit essay senest den 31. december 2019.

Hvis dit essay bedømmes som det bedste danske bidrag, vil du deltage i den internationale konkurrence. Her oversættes dit essay til engelsk af professionelle, hvorefter repræsentanter fra EULAR kårer de tre internationale vindere.

Publiceret 10.09.2019