Hjælper tidlig rådgivning, når du har fibromyalgi?

Kroniske smerter, der bevæger sig rundt i hele kroppen, og en voldsom træthed er en del af dagligdagen, når du har fibromyalgi. Men hjælper det på livskvaliteten, hvis du som patient får viden og værktøjer til at tackle sygdommen, lige når du har fået din diagnose? Det vil forskere på Frederiksberg Hospital med støtte fra Gigtforeningen undersøge.


Reservelæge Pernille Hurup Duhn, Reumatologisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. Foto: Søren Østerlund

Diffuse smerter, søvnproblemer, træthed og nedsat funktionsevne. Det er en del af hverdagen for godt 100.000 danskere, der har fibromyalgi. En kronisk sygdom, der er svær at diagnosticere og derfor let overses i sundhedssystemet.

”Fibromyalgi er forbundet med mange forskellige symptomer og smerter, der bevæger sig rundt i hele kroppen, og det komplicerer udredning og behandling,” fortæller reservelæge Pernille Hurup Duhn, Reumatologisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Tidlig undervisning kan være løsningen

For lidt over et år siden ændrede Frederiksberg Hospital behandlingstilbuddet til patienter med fibromyalgi, så man i dag får tilbudt et 2-dages kursus, lige efter diagnosen er stillet. Her bliver patienterne undervist i sygdommen og får værktøjer til at tackle de udfordringer, der uvilkårligt følger med. Inden for et år bliver det fulgt op af et 2-ugers undervisningsforløb.

Nu har Pernille Hurup Duhn har modtaget 250.000 kr. fra Gigtforeningen til et 3-årigt forskningsprojekt, hvor hun skal undersøge effekten af det behandlingen.

”Formålet med det nye behandlingstilbud er at sætte ind langt tidligere, så du bliver mindre afhængig af social- og sundhedsydelser, kan forblive på arbejdsmarkedet og forebygge alvorlige funktionstab. Det kan vi gøre ved at hjælpe vores patienter til bedre og hurtigere at forstå og håndtere deres symptomer. Blandt andet får de hjælp til at forbedre deres søvn og livskvalitet,” forklarer Pernille Hurup Duhn.

Allerede nu viser erfaringerne, at det korte kursus umiddelbart efter, at diagnosen er stillet, har stor værdi for patienterne.

”Jo tidligere du som patient får vished om sygdommen og får nogle redskaber til at håndtere din hverdag med smerter, træthed og søvnproblemer, jo bedre,” fastslår Pernille Hurup Duhn.

Tilbuddet skal ud til hele landet

Fordi fibromyalgi er så svær at diagnosticere, oplever mange et både langt og dårligt udredningsforløb, hvor man bliver kastet rundt mellem forskellige specialer i sundhedsvæsenet uden at få en egentlig afklaring.

Når patienterne endelig kommer på Frederiksberg Hospital, har de i gennemsnit haft smerter i 10 år. Mange har betydelig nedsat funktionsevne, og kun lidt over hver femte er stadig tilknyttet arbejdsmarkedet.

”Det er frustrerende, at du som patient i dag kun kan blive udredt på ét hospital i landet, nemlig på Frederiksberg Hospital. Mit håb er, at forskningsprojektet vil kaste lys over fordelene ved vores behandlingstilbud, så det kan blive tilbudt i flere regioner til gavn for alle med fibromyalgi – uanset hvor i landet, man bor,” slutter Pernille Hurup Duhn.


Kort om fibromyalgi


  • En kronisk smertetilstand, der skyldes funktionsforstyrrelser i de dele af centralnervesystemet, som formidler smerte.
  • Kendetegnes ved diffuse smerter i led og muskler, der ofte ledsages af søvnforstyrrelser, træthed og hukommelses- og koncentrationsbesvær.
  • Kan ikke helbredes, ligesom den udløsende årsag ikke kendes.


Om forskningsprojektet


Det 3-årige ph.d.-projekt løber fra april 2019 til sommeren 2022.

Mere end 500 patienter deltager i forskningsprojektet.

Projektet skal undersøge virkningen af hospitalets nye behandlingstilbud ud fra det, deltagerne selv fortæller om deres:

  • Selvværd
  • Dagligdag
  • Smerter
  • Livsstil

Deltagerne udfylder desuden et omfattende spørgeskema ved første samtale, når behandlingsforløbet er slut og herefter én gang om året. På den måde kan forskerne bedre vurdere den enkelte patients sygdomsforløb og effekten af behandlingen.

Publiceret 06.12.2019