Dansk Gigthospital indvies af Hendes Majestæt Dronningen

Om få måneder flytter Gigtforeningens hospital, Kong Christian X’s Gigthospital, fra Gråsten til flotte og topmoderne omgivelser i forbindelse med Sønderborg Sygehus. Ved samme lejlighed skifter hospitalet navn til Dansk Gigthospital.

Ved flytningen bliver Hendes Majestæt Dronningen, Gigtforeningens protektor, også protektor for Dansk Gigthospital, og tirsdag den 5. februar forestår H.M. Dronningen indvielsen af det nye hospital i Sønderborg.

Ved indvielsen vil H.M. Dronningen blive vist rundt på det nye hospital af Gigtforeningens formand Ulrik Bülow, Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind og hospitalsdirektør Thue Boÿe Hvorslev. Som en del af rundvisningen vil H.M. Dronningen hilse på kunstner og fotograf Nicolai Howalt, der har stået for udsmykning af Dansk Gigthospital, samt medarbejdere og patienter.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og regionsrådsformand for Region Syddanmark Stephanie Lose deltager også ved indvielsen.

Etableringen af Dansk Gigthospital er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, VILLUM FONDEN, Knud Højgaards Fond, Augustinus Fonden, Fabrikant Mads Clausens Fond og Lemvigh-Müller Fonden

Udsmykningen af Dansk Gigthospital er støttet af Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond, Det Obelske Familiefond, Augustinus Fonden og Statens Kunstfond.

Om Dansk Gigthospital

  • Dansk Gigthospital ejes og drives af Gigtforeningen. Det er med andre ord patienternes eget hospital.
  • Dansk Gigthospital tager imod gigtpatienter fra hele Danmark og er en del af det frie sygehusvalg.
  • Dansk Gigthospital driver en forskningsenhed på højt internationalt niveau. Forskningsenheden er fuldt integreret i hospitalets behandling af patienterne.
  • Ambitionen for Dansk Gigthospital er at sætte nye standarder for tværfaglig behandling og rehabilitering af mennesker med gigt.

Foto: Fra uddelingen af Dronning Ingrids Forskerpris 2018. Fotograf: Kim Dahl, Effectphoto.

Publiceret 24.01.2019