Leddegigt samtidig med KOL kræver særlig opmærksomhed

Nyt studie støttet af Gigtforeningen viser, at 10 procent af alle leddegigtpatienter også har lungesygdommen KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom). Det kan betyde en højere dødelighed, men med den rette behandling, kan risikoen sænkes betragteligt.

Overlevelsen for patienter med leddegigt er steget markant de seneste 10 år. Det skyldes sandsynligvis, at der er kommet bedre lægemidler på markedet, og at de praktiserende læger er blevet gode til genkende symptomer og sende patienter videre til reumatologer, som kan stille den rigtige diagnose og iværksætte behandling tidligere.

Alligevel er der en overdødelighed blandt gigpatienter, der har andre sygdomme samtidig med leddegigten. Især har der været fokus på overdødeligheden hos leddegigtpatienter med hjerte-kar-sygdomme og lungefibrose.

Nu viser et stort nyt dansk studie, som er støttet af Gigtforeningen, at også lungesygdommen KOL forekommer hyppigt blandt patienter med leddegigt, og at patienter, som har begge sygdomme, har markant højere dødelighed. Det peger på, at behandlingen af leddegigtpatienter med lungesygdom kan gøres endnu bedre.

"Ingen har undersøgt sammenhængen mellem leddegigt og KOL før, så der har manglet evidens for, at dødeligheden er højere blandt patienter, der har begge sygdomme. Med studiet har vi fået en ny viden, og den skal vi handle på," forklarer Torkell Ellingsen, klinisk professor i reumatologi ved Odense Universitetshospital, og en af forfatterne til det banebrydende studie.

Højere dødelighed bland KOL patienter

I studiet har man set på 31.333 patienter med leddegigt over en 12-årig periode. Lidt over 10 procent af dem, blev i perioden også diagnosticeret med KOL.

Dødeligheden efter det første år, hvor både leddegigt- og KOL-diagnosen var registreret, var 15 procent sammenlignet med 4 procent hos leddegigtpatienter uden KOL.

Få den rigtige diagnose

Ifølge undersøgelsen får halvdelen af leddegigtpatienterne først konstateret KOL, efter de har haft leddegigt i et stykke tid.

Det er derfor ikke nok at tjekke patienterne for lungesygdomme, når deres leddegigt konstateres. Lægerne skal også være opmærksomme på lungesygdomme undervejs i behandlingen af leddegigtpatienter.

"Det er ikke alt, der ligner KOL, der nødvendigvis er KOL. Derfor gælder det om at stille den rigtige diagnose. Hvis KOL opstår, skal der øget fokus på, at man ikke taber yderligere lungefunktion. Her er initiativer som rygestop og infektionsforebyggelse meget vigtigt," forklarer Charlotte Hyldgaard, afdelingslæge, ph.d. på Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, og hovedforfatter på studiet.

Især gigtlæger, der jo er i løbende kontakt med deres patienter med leddegigt, bør være opmærksomme på at inddrage lungemedicinere, hvis de konstaterer, at en patient har typiske symptomer på KOL.

Hvad er KOL?


KOL er en kronisk inflammation i lungerne, hvilket betyder, at slimhinden hæver op, så luftvejene bliver snævre, og det bliver sværere at trække vejret. Hvis sygdommen forværres, kan der ske skader på de små blærer i lungerne (alveoler), som transporterer ilt fra lungerne ud i kroppen.

Typiske symptomer på begyndende KOL er åndenød, øget slimdannelse eller hoste.

Forhøjet dødelighed

Dødelighed

leddegigt og KOLLeddegigt uden KOL
1 år 15 % 4 %
5 år 41,9 % 20,5 %
10 år 63,5 % 41 %
Publiceret 28.08.2018