1 mio. kr. til forskning i folkesygdom

Gigtforeningens forskningsråd har netop bevilget 1 mio. kr. til forskning i artrose (slidgigt) til professor, overlæge, dr.med. Michael Kjær, Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital.

Kan fysisk aktivitet bremse artrose?

Michael Kjær og hans team vil undersøge, hvordan fysisk aktivitet påvirker bruskens opbygning. Projektet kan bl.a. få betydning for, hvordan træning kan indgå i forebyggelse af folkesygdommen artrose. Mere end 300.000 mennesker i Danmark har fået diagnosen på et hospital – men ledende forskere anslår, at det reelle antal er væsentligt højere, og det vil stige markant i takt med, at vi bliver flere ældre.

Tidligere forskning har vist, at målrettet fysisk aktivitet har en positiv effekt på både smerter og funktionsevne hos patienter med artrose, men man ved ikke præcist hvorfor. Forskerne bag projektet vil som de første i verden undersøge, om fysisk aktivitet medfører biologiske ændringer i brusken via de molekyler, som frigøres.

Ny pulje skal fremme innovation

Projektstøtten kommer fra en særlig pulje, som Gigtforeningen for nylig har etableret for at fremme innovative forskningsindsatser på højt internationalt niveau.

"Hvis man som forsker ønsker at afprøve nye idéer, har man brug for en donation af en vis størrelse for at komme i gang," siger professor Ellen-Margrethe Hauge, formand for Gigtforeningens forskningsråd.

"Med den aktuelle bevilling har Gigtforeningen givet nogle af vores allerdygtigste forskere inden for området mulighed for at undersøge, om træning kan bremse den nedbrydning af brusken, som foregår, når vi udvikler artrose."

Erfaren forsker

Michael Kjær har i adskillige år forsket i, hvad der sker i led- og senevæv, når det skades, og når man træner. Han og hans team samarbejder tæt med andre forskningsmiljøer i såvel Danmark som udlandet.

"Det er med andre ord en erfaren forsker med stort internationalt udsyn, der står i spidsen for projektet. Også det er afgørende for bevillingen," siger Ellen-Margrethe Hauge, som understreger, at også mindre udbredte gigtsygdomme kan komme i betragtning ved uddelinger fra denne nye pulje.

"Det er meget glædeligt, at der blandt ansøgerne til den nye pulje var mange gode projektforslag, som levede op til de høje krav, forskningsrådet har stillet."

Publiceret 19.12.2018