Forsker: Kan man behandle søvnproblemer uden sovemedicin?

Søvn er afgørende for vores trivsel, men mange mennesker med leddegigt sover dårligt. Derfor har Gigtforeningen støttet et dansk forskningsprojekt, som skal undersøge, om søvnproblemer kan behandles uden sovemedicin.

Patienter med leddegigt sover dårligt

Spørger man danskerne, hvordan de sover, svarer ca. 20 procent, at de sover dårligt. Hvis man spørger patienter med leddegigt, svarer hele 60 procent, at de sover dårligt. Derfor har danske forskere nu sat sig for at finde frem til en ny behandling af søvnproblemer.

"Søvn er helt afgørende for vores trivsel. Så at 60 procent sover dårligt, er et meget højt tal! Leddegigt giver smerter og træthed. Får man oven i dette ikke en god nattesøvn, bliver hverdagen med symptomerne endnu sværere at klare, og livskvaliteten bliver markant dårligere," fortæller forskningsassistent og sygeplejerske Kristine Marie Latocha fra Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet – Glostrup, der står i spidsen for projektet.

Undervisning og gode råd

Kristine Marie Latocha vil i sit kommende ph.d.-projekt undersøge, om man kan behandle søvnproblemer med kognitiv adfærdsterapi, og om en bedre søvn giver patienter med leddegigt færre smerter, mindre træthed og større livskvalitet.

"Den kognitive adfærdsterapi består bl.a. i at tale om patienternes frygt, uro og bekymringer omkring søvnen og lære dem at håndtere dette. Vi kortlægger deres hverdag ved at spørge ind til deres aktivitets- og søvnvaner, og deltagerne får råd om og undervisning i, hvad de kan gøre for at sove bedre. Det kan f.eks. være at have faste rutiner inden sengetid og sørge for, at soveværelset er mørkt og køligt," forklarer hun.

Behandling uden medicin

Sovemedicin er i dag den gængse behandling af alvorlige søvnproblemer. Men sovemedicin kan give nogle ubehagelige bivirkninger. En typisk bivirkning er afhængighed, ligesom at du efterhånden er nødt til at øge dosis for, at det virker.

"I øjeblikket findes der ikke noget standardiseret og ikkemedicinsk alternativ til sovemedicin. Generelt hersker der uvidenhed om andre behandlinger. Ikke kun hos patienterne, men også hos os sundhedsprofessionelle. Det er derfor, vi gennemfører dette projekt," fortæller Kristine Marie Latocha.

Kan ændre behandlingen på de reumatologiske ambulatorier

Hvis kognitiv adfærdsterapi viser sig at have en positiv effekt, regner forskerne med, at en systematisk, ikkemedicinsk behandling af søvnproblemer kommer til at indgå som en fast del af behandlingen i reumatologiske ambulatorier.

Projektet er støttet af Gigtforeningen med 1 million kroner.

Har du søvnproblemer?

Hvis du er tilknyttet et reumatologisk ambulatorium på et hospital i Region Hovedstaden, kan du blive henvist til søvnambulatoriet på Rigshospitalet – Glostrup. Søvnambulatoriet tilbyder en samtale eller et forløb specielt med fokus på søvn og træthed. Tilbuddet på søvnambulatoriet på Rigshospitalet – Glostrup er et forholdsvist nyt tiltag. Landets øvrige regioner har ikke et tilsvarende tilbud.

Få også gode råd til en bedre nattesøvn af Gigtforeningens sygeplejerske


Mere om forskningsprojektet


  • Forskningsprojekt har titlen ’SleepRA – Sundhedsmæssig betydning af søvn hos patienter med reumatoid artritis’.
  • Søvnlaboratoriet i Dansk Center for Søvnmedicin på Rigshospitalet – Glostrup hjælper med at teste deltagernes søvn. Det foregår med elektroder på hovedet, der måler aktiviteten i hjernen og viser, hvor meget og hvor godt de sover. Deltagerne skal også svare på spørgsmål om bl.a. deres søvnmønster, smerter og livskvalitet.
  • Deltagerne får råd om og undervisning i, hvad de kan gøre for at sove bedre. Det foregår i grupper, hvor de kan udveksle erfaringer med hinanden.
  • Projektet starter i foråret 2018 og forventes afsluttet i slutningen af 2020.
  • Patienterne bliver rekrutteret fra reumatologiske ambulatorier i Region Hovedstaden.
Publiceret 05.12.2017