Kan jeg få genoptræning efter knæoperation?

Jeg skal opereres og have et nyt knæ, men jeg har ingen til at hjælpe mig, når jeg kommer hjem fra hospitalet. Kan jeg få noget hjemmehjælp og genoptræning? Sådan lyder et spørgsmål til Rådgivningen. Læs svaret.

 

Spørgsmål

Jeg skal opereres til marts og have et nyt knæ, men jeg er bekymret for hvad der skal ske, når jeg kommer hjem fra hospitalet. Jeg bor alene og har ikke nogen til at hjælpe mig derhjemme. Ved I, om jeg kan få noget hjemmehjælp og genoptræning, når jeg kommer hjem?

Svar fra Gigtforeningens ergoterapeut Linette Pehrsson og fysioterapeut Tina Louise Flach Svendsen

Når du bliver udskrevet fra hospitalet efter en indlæggelse, hvor du har tabt funktionsniveau, f.eks. efter en operation, udarbejdes der en genoptræningsplan (GOP) på hospitalet. Det er lægen, der vurderer, om der er behov for genoptræning efter udskrivelsen (Sundhedslovens § 84).

De fleste, der får en planlagt operation, f.eks. udskiftning af et knæled (knæ-alloplastik), får en genoptræningsplan til almen genoptræning. Når du udskrives, får du en skriftlig kopi af genoptræningsplanen med hjem, ligesom der sendes en til din bopælskommune. Genoptrænings- eller Sundhedscentret i din bopælskommune vil herefter kontakte dig og aftale en tid.

Træning efter en knæalloplastik foregår oftest som holdtræning og er et tidsbegrænset forløb.

Nogle udskrives med en genoptræningsplan til specialiseret genoptræning på hospitalet, andre til et specialiseret rehabiliteringsophold, mens de fleste udskrives til almen genoptræning i kommunen. Dette står i Sundhedslovens § 140.

Det er muligt at søge om midlertidig hjemmehjælp efter Servicelovens § 83, hvis du har en nedsat funktionsevne i en periode, som f.eks. efter en operation. Det kan være hjælp til personlig pleje, rengøring m.v.

For at søge om hjemmehjælp, skal du kontakte visitationskontoret i din kommune. Du kan evt. ringe til dem før din planlagte indlæggelse og tale med dem om, hvad du forventer at få svært ved efter operationen, og hvordan kontakten skal foregå fremover.

Kommunen kan opkræve betaling for midlertidig hjemmehjælp. Beløbet beregnes ud fra din årsindkomst.

Publiceret 09.03.2017