Går du på arbejde trods smerter?

Hver anden adspurgt med gigt, der er i arbejde, går dagligt på job med smerter. En del oplever desuden, at have mange dage, hvor smerterne forhindrer dem i at passe arbejdet. Det viser nye tal fra Gigtforeningens brugerpanel. Er smerter også en del af din arbejdsdag? Få gode råd om, hvordan du kan blive på arbejdsmarkedet.

Hvis du lever med en kronisk gigtsygdom, er smerter formentlig en del af din hverdag. Kroniske smerter er en stor belastning og påvirker alle dele af livet. Blandt andet kan det være svært at passe et arbejde. En undersøgelse fra Gigtforeningens brugerpanel viser, at halvdelen af alle adspurgte i arbejde (ordinært eller fleksjob) har dagligt smerter, når de går på arbejde. Blandt dem i arbejde oplyser 1 ud af 10, at de inden for de seneste 3 måneder har haft mere end 20 dage, hvor de ikke har været tilfredse med egen arbejdsindsats, på grund af smerter.

Gode råd om smerter og arbejde

Går du også på arbejde trods smerter, eller er du ledig og bekymret for, om du vil kunne passe et job med daglige smerter? Uanset om du har et fysisk krævende eller stillesiddende arbejde, kan arbejdet medføre eller forstærke smerter og dermed true din arbejdsevne.

Gigtforeningens rådgivning har samlet nogle råd, som kan hjælpe dig til at holde fast i arbejdsmarkedet.

"Det er en god idé først og fremmest at gøre sig overvejelser omkring, hvordan og i hvilken grad, smerterne påvirker dig i forhold til dit job. Til dette, kan det være en god hjælp, at benytte en smertedagbog, for dermed at se eventuelle sammenhænge mellem belastninger og smerter. Når du har fået et klarere billede af dette, kan du begynde at se på, om der er noget, du selv kan ændre, og om du bør bede om hjælp," siger Linette Pehrson, ergoterapeut i Gigtforeningens rådgivning.

Se og download eksempel på smertedagbog

Hun foreslår, at du spørger dig selv om følgende:

 • Bider jeg tænderne sammen for at passe mit arbejde?
 • Tager jeg smertestillende medicin for at kunne holde ud at gå på arbejde – og tager jeg mere smertestillende end tidligere?
 • Skulle jeg tage en snak med min læge om anden behandling, f.eks. fysioterapi og træning?

Konkret i forhold til dit arbejde, kan du spørge dig selv:

 • Har jeg mulighed for at holde (flere) pauser?
 • Har jeg mulighed for at variere mine arbejdsstillinger, så jeg skifter mellem at gå, stå og sidde?
 • Kunne godt, stødabsorberende, evt. specialfremstillet, fodtøj aflaste mig (ved gående, stående arbejde)?
 • Findes der særlige arbejdsredskaber, der måske kunne lindre mine smerter?

Det er meget individuelt, hvad den enkelte har brug for at få ændret. For nogle kan god behandling og træning evt. ved fysioterapeut hjælpe til, at det igen bliver muligt at passe arbejdet. For andre kan det være nødvendigt at tilpasse arbejdspladsen, arbejde færre timer – eller i sidste ende skifte til et andet job.

"Jo før, du selv handler samt gør opmærksom på dine udfordringer og beder om hjælp, jo større er chancen for, at du ikke ender ud med en sygemelding – og i værste fald mister jobbet," tilføjer Linette Pehrson.

Få råd og vejledning hos kommunen

Hvis dine smerter gør, at du ikke kan varetage dit arbejde, har du mulighed for at få råd og vejledning hos kommunens socialrådgivere eller jobkonsulenter, der kan fortælle om konkrete muligheder i forhold til at blive i dit job eller finde et nyt, der passer til netop dine behov.

"Hvis du ønsker at blive i dit nuværende job, er det derudover helt afgørende, at du får en god dialog med din arbejdsgiver, så I sammen – og evt. med vejledning fra kommunen - kan finde ud af, hvordan du bedst muligt kan varetage dit job trods din sygdom," forklarer Line Bülow, socialrådgiver i Gigtforeningens rådgivning.

Hun peger samtidig på en række forskellige ordninger, som har til formål at hjælpe mennesker med sygdom eller handicap til at være på arbejdsmarkedet:

Støttemuligheder for fastholdelse på arbejdsmarkedet

§ 56 – refusion til din arbejdsplads fra første sygedag
Du har mulighed for at indgå en § 56-aftale med din arbejdsgiver, hvis du har en kronisk sygdom, der medfører, at du har et øget fravær på minimum 10 dage om året.

Arbejdsredskaber og indretning af arbejdspladsen
Hvis du har brug for arbejdsredskaber eller særlig indretning af din arbejdsplads for at blive i dit job, kan du søge om tilskud i din kommunes jobcenter.

Personlig assistent på job eller efteruddannelse
Du kan få en personlig assistent på dit job, hvis du har nogle praktiske arbejdsopgaver, som du ikke kan klare på grund af din sygdom.

Læs mere om støtteordninger, der har til formål at fastholde på arbejdsmarkedet

Det fortæller Gigtforeningens brugerpanel om smerter og arbejde

 • Alle adspurgte har smerter på grund af gigtsygdom.
 • Blandt dem, der har smerter pga. deres gigt, tager 3 ud af 4 smertestillende medicin, og lige så mange benytter træning/motion for at lindre smerter.
 • Halvdelen af alle adspurgte i arbejde (ordinært eller fleksjob) har dagligt smerter, når de går på arbejde.
 • Blandt dem i arbejde oplyser 1 ud af 10, at smerter har betydet, at de inden for de seneste 3 måneder ikke har kunne arbejde tilfredsstillende i mere end 20 dage.

Vil du være medlem af Gigtforeningens brugerpanel? Tilmeld dig her

Publiceret 06.04.2017