Gigtforeningen hilser forsøgsordning med medicinsk cannabis velkommen

Gigtforeningen er glad for, at et politisk flertal nu er enige om, at der skal indføres en forsøgsordning med cannabis til medicinsk brug.

Forsøgsordningen træder i kraft pr. 1. januar 2018, og kronisk smertebehandling - hvor anden behandling er utilstrækkelig eller ikke tåles, f.eks. neuropatiske smerter, som flere gigtpatienter oplever - er blandt patientgrupperne i forsøgsordningen.

"Det er en klog og modig beslutning, som også vil komme en gruppe af gigtpatienter med stærke og kroniske smerter til gode. Det er vi meget tilfredse med," siger Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind, og tilføjer: 

"Nogle gigtpatienter bruger allerede i dag cannabis for at lindre deres stærke smerter, fordi den kendte medicin ikke er effektiv nok. Mange har følt sig kriminaliserede og overladt til et marked, hvor der hverken er kontrol med styrke eller renhed af det produkt, de køber. Derfor er det godt, at vi nu får denne her forsøgsordning".

Patientsikkerhed har været en af bekymringerne ved en kommende forsøgsordning, og Gigtforeningen er derfor tilfreds med, at der også afsættes en pulje til at undersøge og understøtte en videnskabelig erfaringsopsamling i forbindelse med cannabis til medicinsk brug, herunder de patientsikkerhedsmæssige konsekvenser ved forsøgsordningen.

Se aftale om forsøgsordning med medicinsk cannabis

Det mener Gigtforeningens medlemmer om cannabis

Medlemmerne af Gigtforeningens brugerpanel blev i oktober 2016 spurgt om deres holdning til cannabis til medicinsk brug. I alt 496 personer svarede på spørgsmålene.

  • 5 procent af deltagerne har anvendt cannabis enten for at nedsætte medicinforbruget eller for at få bedre nattesøvn.
  • Bliver det lovligt, vil to ud af tre af de adspurgte enten ”helt sikkert”, ”med stor sandsynlighed” eller ”måske” benytte sig af muligheden for at få cannabis til medicinsk brug hos egen læge.
  • Tre ud af fire synes, at mennesker med gigt skal have adgang til cannabis til medicinsk brug, mens kun 6 procent synes, at det er en dårlig idé.

Kunne du tænke dig at være med i brugerpanelet?

Publiceret 08.11.2016