Bedre behandling med gigtdatabasen DANBIO

Danske gigtlæger har et unikt værktøj i DANBIO, der gør det muligt at inddrage den enkelte patient i sin egen behandling. Samtidig er databasen en vigtig datakilde for danske gigtforskere.

 

DANBIO er en dansk og helt enestående reumatologisk database, der gør det lettere for gigtlæger at inddrage patienterne i deres egen behandling. Databasen indsamler data på 40.000 gigtpatienter over hele landet. "Med DANBIO har læger og patienter et rigtig godt grundlag for sammen at bestemme patientens videre behandling. Det er med andre ord blevet lettere at inddrage patienten,” siger reumatolog og sekretariatsleder i DANBIO, Dorte Vendelbo Jensen.

Hun er sikker på, at DANBIO har gjort behandlingen af leddegigt, psoriasisgigt og rygsøjlegigt væsentligt mere effektiv. Databasen samler data for effekten af gigtmedicin, ligesom den samler lægers og patienters løbende vurdering af symptomer og status for den enkelte. "Vi samarbejder desuden med Dansk Reuma Biobank, som indsamler blodprøver og vævsprøver fra gigtpatienter," fortæller Dorte Vendelbo Jensen.

Mere samarbejde mellem læge og patient

Udover at lede DANBIO er Dorte Vendelbo Jensen overlæge på Klinik for Gigt- og Rygsygdomme på Gentofte Hospital. Her sidder hendes patienter i venteværelset og besvarer på skærme spørgsmål om deres oplevelse af blandt andet smerte og træthed.

"Når de kommer ind til mig, undersøger jeg dem, og så ser vi sammen på, hvordan det hele ser ud i forhold til tidligere. Vi kan sammenligne blodprøver, kliniske undersøgelser og deres egne vurderinger af deres funktionsniveau."

Oplysningerne i DANBIO er sat overskueligt og pædagogisk op på skærmen, så det er let at få overblik over både de kliniske tegn på sygdomsaktivitet og patientens oplevelse af hverdagen. ”Fordi patienternes egne vurderinger er med, har vi altid et godt overblik over, hvordan deres hverdag fungerer.”

Forskning sikrer tidligere og bedre behandling

Også den danske gigtforskning har glæde af den omfattende datasamling. "Databasen er et unikt redskab til at følge mennesker med gigt over tid, og mange forskere bruger den som støttefunktion i deres bestræbelser på at forstå inflammatoriske gigtsygdomme. Ny medicin registreres straks, så vi kan vurdere, hvordan den virker," siger Dorte Vendelbo Jensen.

Forskerne bruger også DANBIO til at undersøge medicinens effekt og bivirkninger. Ved at samkøre med andre registre kan de studere gigtpatienters risiko for at udvikle andre sygdomme.

"Et vigtigt forskningsområde er den biosimilære biologiske medicin, som er på vej ud på markedet. Med DANBIO og biobankens blod- og vævsprøver kan vi let trække data ud og sikre os, at medicinen virker, som den skal," forklarer Dorte Vendelbo Jensen.

Biologisk medicin var, da databasen startede i 2001, et vigtigt sigte. Nu hjælper DANBIO også den langt større gruppe, som holder deres gigt i skak med almindelig gigtmedicin. ”Gigtlæger på hospitaler og i privat praksis indrapporterer til os. Al den information, vi samler, gør os bedre og bedre til at sætte tidligt ind med den rette behandling."

Fakta om DANBIO


  • DANBIO er en landsdækkende gigtdatabase med oplysninger fra 40.000 registrerede gigtpatienter.
  • Alle registrerede har en inflammatorisk gigtsygdom.
  • Data stammer fra patienterne og deres gigtlæger og samkøres med blod- og vævsprøver fra Dansk Reuma Biobank. 
  • DANBIO blev etableret i 2001 og samler information om den enkeltes liv med gigt.
Publiceret 17.11.2016