Skanning forudsiger måske leddegigt

Jo tidligere leddegigt bliver diagnosticeret, jo hurtigere kan medicin slå betændelsen ned og hindre, at knogler og brusk ødelægges. Derfor leder videnskabsfolk verden over efter metoder til at diagnosticere sygdommen tidligere, end det er muligt i dag.

Tekst: Mette Bender. Foto: Mette Krull

På Odense Universitetshospital er læge Stine Bjørn Kristensen sammen med klinisk professor i reumatologi Torkell Ellingsen, reumatolog Palle Ahlquist og kolleger på Nuklearmedicinsk Afdeling på sporet af en metode, som kan føre til et gennembrud.

Forskningen er støttet af Gigtforeningen.

"Vi råder i dag over behandlingsmuligheder, som i de fleste tilfælde kan bremse ødelæggelserne og forhindre invalidering. Vi håber gennem dette projekt at finde en måde at forudsige, hvilke patienter der med stor sandsynlighed vil udvikle leddegigt, så diagnosen kan stilles tidligere og behandlingen sættes i gang," siger Stine Bjørn Kristensen.

Hun har netop afsluttet sin lægeuddannelse og har de sidste to år investeret sin fritid i at forberede forskningsprojektet, der vil køre de kommende fem år. I øjeblikket er forskerne i gang med at undersøge de første 25 af i alt 160 deltagere, der alle har ledsmerter og klare tegn på gigt i deres blodprøver. - Deltagernes led er ikke hævede, og gigtlægen finder ingen sikre tegn på leddegigt – hverken ved kliniske undersøgelser eller ultralydsundersøgelse. Patienterne er derfor ikke diagnosticerede, forklarer hun.

Nye markører for leddegigt

50 af deltagerne bliver undersøgt med en særlig form for skanning, som hedder PET/CT. Alle 160 deltagere bliver testet for tre mulige nye markører for leddegigt i deres blod: M-ficolin, kemokiner og D-vitamin.

"Vi ved fra international forskning, at mere end halvdelen af de 160 med stor sandsynlighed vil udvikle sygdommen inden for fem år. Vi ved bare ikke hvem," forklarer Stine Bjørn Kristensen.

PET/CT-skanning kombinerer skanningsbilleder med indsprøjtninger med radioaktivt mærket sukkerstof. Hos cancerramte ser man med denne metode mere lys i områder, der er ramt af cancer. Årsagen er, at cancerceller er mere aktive og derfor forbruger mere sukker end sunde celler, forklarer den unge forsker.

"Vores ide er, at PET/CT-skanning også afslører leddegigt, fordi betændelsesceller ligesom cancerceller bruger mere sukker. Vi ser derfor efter de patienter blandt de 50 udtrukne, hvis skanningsbilleder viser mere lys i de led, der gør ondt. Giver skanningerne os ikke det resultat, som vi håber på, kan det være, at blodprøverne gør det," uddyber Stine Bjørn Kristensen.

Forskerne leder ikke kun efter tegn på leddegigt. "Vi ved i dag, at leddegigtpatienter har lige så stor risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom som diabetespatienter. Derfor giver det mening at lede efter markører, der tidligt fortæller om forhøjet risiko. Når vi analyserer skanningsbillederne, ser vi derfor også efter, om der er mere lys omkring de centrale kar i kroppen. Det kan måske afsløre de første stadier af forkalkning og derfor muligvis forudsige hjerte-kar-sygdom," slutter Stine Bjørn Kristensen

Publiceret 08.02.2016