Fleksjob – beregn din fleksjobløn med Gigtforeningens beregner

Skal du starte i et fleksjob, eller skal du overgå til et nyt fleksjob? Så kan du bruge vores fleksjob-beregner til at udregne din fleksjobløn.

Gigtforeningen har udviklet en beregner, der gør det muligt for dig, der starter i fleksjob eller skal overgå til nyt fleksjob, at beregne din månedsløn efter gældende regler pr. 1. januar 2013. 

For at beregne din fleksjobløn skal du kende den såkaldte grundløn, der betyder den overenskomstmæssige fuldtidsløn for det tilsvarende arbejde. Hvis du er i fleksjob nu, er det den løn, du får månedsvis fra din arbejdsgiver.

Bemærk! Beregneren regner med 2020-takster.

Udregn din månedsløn ved fleksjob - ny ordning

kr.

%

timer
Månedsløn fra arbejdsgiver kr.
Løntilskud fra det offentlige kr.
Samlet månedsløn, ekskl. pension (før skat) kr.
Månedlig pension fra arbejdsgiver kr.
Forhøjet indbetalt ATP-bidrag kr.

Resultatet er vejledende. Den konkrete udregning af dit fleksløntilskud foretages af din kommune.

Sådan beregnes fleksjob lønnen

Beregningen af fleksjobløn tager udgangspunkt i, at du får en del af din løn fra arbejdsgiver svarende til det antal timer, du arbejder. Derudover supplerer kommunen med et tilskud, som aftrappes i takt med lønnens størrelse. Jo mere du tjener fra arbejdsgiver, desto mindre får du i tilskud. 5 pct. af tilskuddet, dog højst 500 kroner pr. måned, indbetales til en obligatorisk pensionsordning hos ATP.

Det antal timer, du aflønnes efter (den reelle arbejdstid), er ikke nødvendigvis det antal timer, du er på arbejdspladsen. Hvis din arbejdsevne har betydning for din udførelse af arbejdet, vil der skulle laves et skøn over, hvor mange timer det ville tage for en person med fuld arbejdsevne at udføre arbejdet. 

Læs mere om regler for fleksjob

Senest opdateret 04.01.2021