Vi har brug for en handlingsplan for muskel- og skeletsundhed

Hver dag går tusindvis af danskere på arbejde med smerter i bevægeapparatet, og mange i den arbejdsdygtige alder må ufrivilligt forlade arbejdsmarkedet helt eller delvist. Det er en stor forringelse af livskvaliteten for den enkelte. Og et tab for velfærdssamfundet på omkring 20 mia. kr. om året.

Derfor er der behov for et tværgående politisk fokus på muskel- og skeletsygdom. Vi skal blive bedre til at forebygge og behandle smerter og sygdomme i muskler og led. På tværs af beskæftigelses- og sundhedsområdet, kommuner, regioner og arbejdspladser. En offensiv national handlingsplan for muskel- og skeletsundhed vil gøre det muligt for mange smerteramte danskere at passe deres arbejde og leve et godt liv mange år endnu. Læs mere i Gigtforeningens baggrundsnotat (pdf) 

 

 

Eksperterne bakker op


Tove, 57 år – sygeplejerske

 

Her kan du se en film – for at kunne afspille den, skal du tillade alle cookies
Klik her for at tillade cookies

Tove har arbejdet som sygeplejerske siden 1983, de seneste 20 år som anæstesisygeplejerske. ”Jeg kan godt lide arbejdet og de lange vagter. Det betyder også, at man har meget fri, og det fungerer godt for mig.” Det hårde arbejde har dog efterhånden sat sine spor.

"Jeg er rimelig sund og rask endnu, men har nogle belastningsgener i nakke, ryg og arme engang imellem. Men der er en masse løft og vrid i jobbet. Så det nytter jo ikke, at jeg pludselig siger fra på grund af smerter i armene eller nakken. Jeg ved også, at jeg skal arbejde 5-6 år endnu for at kunne gå på efterløn. Så jeg tænker tit på, om jeg skal fortsætte i denne gren eller stoppe som anæstesisygeplejerske. Det er svært at finde steder inden for sundhedssektoren, hvor der bliver taget hensyn til medarbejdernes sundhed. Det kunne være rart, hvis nogen gjorde noget ved det fra politisk side."

Christian, 44 år - murer

 

44-årige Christian Nielsen var 25 år, da han kom i lære som murer, så han har været i faget i godt 19 år. "Jeg kan virkelig godt li’ murerfaget. Det er en stolt fornemmelse at gå forbi et hus i byen og kunne sige: Det har jeg været med til at bygge!" Men Christians venstre knæ har allerede været under kniven to gange, og han har daglige rygsmerter.

"Jeg kan ikke se mig selv som murer om 15 år. Der gøres alt for lidt for vores arbejdsmiljø, og det har ikke gjort det bedre, at der er skåret ned på besøgene fra Arbejdstilsynet. Der findes ellers masser af moderne hjælpemidler, som kunne aflaste os i hverdagen, men den slags koster jo penge. Jeg tror ikke på, at forandringerne kommer af sig selv. Der skal politisk handling til."


Det mener de politiske partier

 • Venstre

  Man skal ikke blive syg – hverken på krop eller sjæl – af at gå på arbejde i Danmark. Derfor ser vi på, hvordan vi kan gentænke arbejdsmiljøindsatsen, og Venstres mål er klart: Vi skal skabe rammerne for, at arbejdsgiverne sikrer et godt og trygt arbejdsmiljø på alle arbejdspladser, så vi undgår nedslidning og skader.

 • Det Konservative Folkeparti

  Vi skal forske mere i forebyggelse. Forskningen skaber fremtidens løsninger, som vi skal bruge aktivt, så færre trækker sig grundet sygdom. På kort sigt skal vi sørge for, at patienter med kroniske sygdomme oplever et mere sammenhængende patientforløb i starten af deres sygdom, så vi hurtigere kan sætte ind og forebygge.

 • Radikale Venstre

  Patienter, der opereres for slidgigt i knæet og har afgørende brug for opfølgende fysio- eller ergoterapi, skal fritages for brugerbetaling til dette. Vi foreslår også, at alle skal have en uddannelseskonto, hvor de sparer op til videre- og efteruddannelse. Desuden ønsker vi en ny seniorpension, hvor nedslidte skal have adgang til tidlig pension.

 • Socialdemokratiet

  Man skal ikke blive syg af at gå på arbejde og derfor skal vi gøre mere for at forebygge dårligt arbejdsmiljø. Men det ændrer ikke på, at der med hårde job ofte følger helbredsproblemer. Socialdemokratiet vil indføre en ny ret til tidlig folkepension, som skal gælde dem, der har været længst tid på arbejdsmarkedet, og som er blevet nedslidte.

 • Liberal Alliance

  Der skal være fokus på arbejdsmiljøet, og den lokale ledelse må tage den enkelte medarbejder med på råd i forhold til arbejdsbelastningen. Vi skal skabe de bedste vilkår for, at virksomhederne kan investere i teknologisk udvikling, der gør arbejdsforholdene nemmere, bedre og mere skånsomme for de ansatte.

 • Socialistisk Folkeparti

  Der skal sikres bedre arbejdsmiljø, efteruddannelses- og sporskiftemuligheder og et pensionssystem med mulighed for tidligere tilbagetrækning, hvis man er ved at være nedslidt. Der skal være billigere - helst gratis - fysioterapi og et tæt samarbejde mellem sygehus, kommune og almen praksis for at sikre den rette behandling, genoptræning og støtte.

 • Dansk Folkeparti

  Dansk Folkeparti går ind for en differentieret pensionsalder. Arbejdsmarkedet må i højere grad indrettes til karriereskift og/eller omskoling til job uden fysisk nedslidning. Både arbejdsgivere og kommuner har et ansvar for at undgå fysisk nedslidning. Det skal tillades at træne forebyggende i arbejdstiden – f.eks. en halv time om dagen.