Gigtforeningen: Risikogruppen bør lønkompenseres under hele nedlukningen

Ordning, der skal hjælpe de mest udsatte under corvid19, gjaldt ikke de første måneder. Kronisk syg slagter blev sendt hjem, men skal nu tilbagebetale sin løn. Regeringen må ændre ordningen, mener Gigtforeningen.

Da Danmark lukkede ned, var Jesper Brandi Nielsen én af de mange kroniske syge, som blev sendt hjem fra job, fordi han ifølge Sundhedsstyrelsen tilhørte risikogruppen.

Nu har Vejle Kommune afgjort, at den 40-årige slagter fra Vejle, der lider af leddegigt og er i immundæmpende behandling, ikke er berettiget til sygedagpengerefusion, fordi han ikke var syg – men blot hjemsendt for ikke at blive det.

"Det er helt urimeligt, at han nu står uden forsørgelse under hjemsendelsen. Landet var i krise. Statsministeren står på skærmen og siger, at vi skal passe på de svageste. Myndighederne og hans læge anbefaler, at han ikke går på arbejde. Han bør være berettiget til lønrefusion. Det her må regeringen rette op på", siger direktør for Gigtforeningen, Mette Bryde Lind.

Refusionsordning dækker ikke fra marts til maj

Regeringen og Folketingets partier har ellers lavet en ordning, som gør at risikogrupperne og deres pårørende kan lønkompenseres med sygedagpenge refusion, hvis de er hjemsendt under epidemien.

Men selvom landede lukkede ned den 11. marts, trådte refusionsordningen først i kraft den 20. maj- På det tidspunkt var Jesper Brandi Nielsen kommet tilbage på job, fordi retningslinjerne for risikogrupperne var blevet ændret. Han og mange andre kronikere får derfor ikke glæde af ordningen, fordi den ikke virker med tilbagevirkende kraft.

Ifølge Mette Bryde Lind viser Jesper Brandi Nielsens sag, at ordningen har et stort hul, som regeringen og Folketingets partier har valgt ikke at tage højde for.

”Partierne har jo besluttet det her med åbne øjne, men jeg forstår ikke, at de mener, at den store del af nedlukningen, den må de kroniske syge eller deres arbejdsgivere selv betale lønudgifterne for. I lyset af den her sag, vil det anstændige være ændre ordningen, så den løber med tilbagevirkende kraft”, siger Mette Bryde Lind.

Da Jesper Brandi Nielsens arbejdsgiver blev bekendt med, at han ikke kunne få lønrefusion for Jespers hjemsendelse, bad han sin ansatte betale den udbetalte løn tilbage. Det gør den 40-årige slagter nu, lidt ad gangen.

For mere information - Natasja Dybmose, Pressechef i Gigtforeningen, tlf. 51 70 84 08.

Publiceret 02.07.2020