Billigt at hjælpe de mest nedslidte

Debatindlæg 

I Gigtforeningen blev vi henrykte over de politiske løfter om at hjælpe de mest nedslidte på arbejdsmarkedet. Over 9 ud af 10 danskere bakker op om hjælp til nedslidte, så der er nærmest et folkeligt krav til Christiansborg om at finde en løsning på et stort samfundsproblem. Smerter i lænd og nakke koster eksempelvis 10 mio. sygedage årligt for erhvervsaktive.

Vi oplever, hvordan mange må kæmpe sig igennem deres sidste arbejdsår med ulidelige smerter og nedværdigende behandling på arbejdet eller i jobcentrene.

Regeringens udspil rammer en gruppe af arbejdstagere, som har knoklet løs på arbejdsmarkedet i mange år. Men udspillet forholder sig ikke til, om den enkelte er nedslidt. Og det er der et behov for.

De mest nedslidte klarer ikke et langt arbejdsliv, de er ikke i nærheden af 42 år på arbejdsmarkedet, så de får ikke glæde af udspillet.

Regeringens forslag koster godt 3 mia. kr. i 2025 og mindsker arbejdsudbuddet med 10.000 personer. Så det er en stor post på statsbudgettet, Folketingets partier forhandler om i øjeblikket.

Mange partier har krav og ønsker til forbedringer af Regeringens ”Arne-udspil”. Det kan for eksempel være at udvide den tidlige folkepension med et år, så flere personer får gavn af den.

En udvidelse af den ordning regeringen har lagt frem, skal i Gigtforeningens optik, komme de reelt nedslidte til gavn.

Vores forslag er derfor at tage seniorpensionsordningen og give adgang til den tidligere, så det bliver en rigtig redningskrans for nedslidte. Styrken i seniorpensionsordningen er, at der er en sundhedsfaglig vurdering af om du er nedslidt. Den gives til dem, der har et behov.

Gigtforeningen har bedt Kraka regne på, hvor meget det vil koste, at udvide ordningen. I dag kan man tidligst få seniorpension 6 år før folkepensionsalderen, det ser Gigtforeningen gerne ændret til 10 år før folkepensionsalderen, så der mulighed for at gå på nedslidte pension fra du er 57 år (med en pensionsalder på 67 år). Ifølge Krakas beregninger koster det forslag kun 100 mio. kr.

Til sammenligning koster en udvidelse af den model, som regeringen har foreslået, hvor man lemper optjeningskravet fra 42 til 41 år på arbejdsmarkedet over 1 mia. kr.

Hvis forhandlerne derfor overvejer, at udvide den foreslåede Arne-ordning, vil det langt bedre kunne betale sig både for de nedslidte og for samfundet at forbedre seniorpensionsordningen. Simpelthen fordi pengene så målrettes de nedslidte. Samtidig reduceres beskæftigelsen mindre med en udvidelse af seniorpensionen. Og nedslidte, som kommer fra anden passiv forsørgelse, undgår de løbende bekymringer om fremtiden og, hvordan familien skal forsørges i næste måned.

Med en lille ekstra investering, kan mange nedslidte hjælpes til en værdig tilbagetrækning. Lad os få en Arneplus model, der hjælper de nedslidte.

Publiceret 30.09.2020