YouGov-undersøgelse: Kun halvdelen af ufaglærte og faglærte med gigtsygdomme kender til seniorførtidspension

Pressemeddelelse

En undersøgelse, som YouGov netop har foretaget for Gigtforeningen blandt mennesker med en gigtdiagnose i alderen 50-67 år viser, at hele 47 procent af faglærte og ufaglærte ikke kender til seniorførtidspensionsordningen.
 
I samme gruppe finder 36 procent af de adspurgte, at det er/havde været relevant for dem at kende til seniorførtidspension i forhold til deres egen situation.
Derfor er det afgørende, at den netop indgåede aftale om seniorpension, bliver administreret og formidlet langt mere målrettet end den foregående, lyder det fra Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen.
 
"I 2018 havde kun omkring 700 personer fået adgang til seniorførtidspensionen, selv om målet var omkring 7400 (ifølge Beskæftigelsesministeriets egne opgørelser). Vi har utallige eksempler på, at mennesker som burde have haft en seniorførtidspension i stedet har været igennem lange jobafklaringsforløb, som forværrer deres sygdom og som nedbryder dem både menneskeligt og socialt. Seniorpensionen bliver kun en succes, hvis den bliver brugt. Derfor er det afgørende både at fastholde og følge op på målsætningerne i aftalen."
 
YouGovs undersøgelse viser, at kun to procent af de, der kender til ordningen, er blevet bekendt med den via kommunens sagsbehandler.
 
"Vi må gå ud fra, at en del af de adspurgte som følge af deres gigtsygdom har været i kontakt med det sociale system. Derfor er det påfaldende, at så få i en relevant målgruppe har fået deres viden om seniorførtidspension fra deres sagsbehandler. Det ser ud til, at kommunerne ikke har taget deres opgave alvorligt," siger Mette Bryde Lind og fortsætter:
 
"Vi hilser den nye seniorpension velkommen. Især er det glædeligt, at der bliver sat betragtelige midler af til at forebygge nedslidning. Det er nemlig ikke nok kun tage hånd om dem, der har pådraget sig en sygdom i led, ryg og muskler. Vi skal i lige så høj grad sørge for, at folk kan holde til at gå på arbejde."
 
Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1007 CAWI-interview med danskere i alderen 50-67 år, som har gigt eller anden reumatisk sygdom. Undersøgelsen er gennemført i perioden 29. marts - 23. april 2019.
 

Publiceret 03.05.2019