Tredobbelt risiko for tidlig død, når leddegigtpatienter får KOL

Ny forskning viser, at patienter som både har leddegigt og lungesygdommen KOL, risikerer at dø tidligt. Alene inden for det første år er risikoen for dødsfald tredoblet. Derfor er der behov for at styrke behandlingen af leddegigtpatienter, mener Gigtforeningen.

Et større studie har fulgt 31.333 patienter med leddegigt i en periode på 12 år. Det viser, at dødeligheden blandt patienter med leddegigt øges fra 4 % til 15 % inden for det første år, hvis patienten samtidig er diagnosticeret med lungesygdommen KOL.

Gigtpatienter har særlig risiko for at få flere andre sygdomme. De nye forskningsresultater dokumenterer, at det også gælder for lungesygdomme. Derfor bør der fremover være større opmærksomhed på, om patienterne har nedsat lungefunktion, allerede når de får stillet diagnosen leddegigt.

”Vi har nu fået en ny viden, der viser, at der er brug for nogle specielle forløb for de patientgrupper, som har begge sygdomme og dermed en højere dødelighed. Det handler om tidlig opsporing, den rette diagnostisering og behandling,” siger Torkell Ellingsen, klinisk professor i reumatologi ved Odense Universitetshospital og en af studiets forfattere.

Især rygning er en af de faktorer, som har vist sig at øge risikoen for at få både leddegigt og KOL.

”Man kan forebygge en del af de forværringer, der giver tab af lungefunktion og rigtig stort tab af livskvalitet. Det kan være ved at yde hjælp til at gennemføre rygestop og give en behandling, der forebygger infektioner, som kan forhindre yderligere forværring af lungesygdommen,” siger Charlotte Hyldgaard, afdelingslæge, ph d, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg og hovedforfatter på studiet.

Leddegigt patienter med lungesymptomer bør således udredes i samarbejde med lungemedicinere og praktiserende læger.

”Vi ved nu, at det kan være et spørgsmål om liv og død at få den rigtige behandling. Det er derfor helt afgørende, at de sundhedsprofessionelle, der har med leddegigt at gøre, får viden om denne risiko og pligt til at inddrage lungemedicinere, når de har patienter i risikogruppen. Det skal ske systematisk, så det ikke er patienterne selv, der er ansvarlige for at blive undersøgt for lungesygdom,” fastslår Mette Bryde Lind.

Gigtforeningen mener:

  1. Screening for lungesygdom skal være en del af det pakkeforløb, som gigtpatienter allerede nu tilbydes i form af bl.a. regelmæssig kontrol for hjerte-kar-sygdom. Screeningen bør være en del af behandlingsvejledningerne i fremtiden.
  2. Der skal afsættes ressourcer på de reumatologiske afdelinger, så læger og sygeplejersker systematisk kan undersøge leddegigtpatienter for lungesygdomme. Der skal følges op med hjælp til f. eks. rygestop, relevant behandling og KOL-rehabilitering i samarbejde med lungemedicinere og praktiserende læger.
  3. Al screening og tilrettelæggelse af behandling af gigtpatienter med KOL skal ske på sygehuset og ikke flyttes til almen praksis.

Fakta

Dødelighed med leddegigt +/- KOL

Dødelighed

leddegigt og KOLLeddegigt uden KOL
1 år 15 % 4 %
5 år 41,9 % 20,5 %
10 år 63,5 % 41 %

Leddegigt

Kronisk autoimmun sygdom, hvor kroppens immunsystem angriber raske celler i leddene. Herved opstår betændelse i leddene, som hæver og gør ondt. Hurtig behandling er vigtig for at undgå, at betændelsen medfører varige ødelæggelser i leddene.

KOL

Kronisk betændelse i lungerne, som får slimhinderne til at hæve, så luftvejene forsnævres. Hvis sygdommen forværres, kan der ske skader på alveolerne, som transporterer ilt fra lungerne ud i kroppen.

Link til studierne

Increased mortality among patients with rheumatoid arthritis and COPD: A population-based study, Hyldgaard et al, Respiratory Medicine, Elsevier

A population-based cohort study of rheumatoid arthritis-associated interstitial lung disease: comorbidity and mortality, Hyldgaard et al, Annals of the Rheumatic Diseases, BMJ

COPD: an overlooked cause of excess mortality in patients with rheumatoid arthritis, Respiratory Medicine, The Lancet.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen, tlf. 24 40 17 13 eller Kirsten Palmer, presseansvarlig i Gigtforeningen, tlf. 51 43 97 45

Publiceret 28.08.2018