Danmark mangler arbejdskraft – lad os passe på den, vi har!

Smerter i muskler og led påvirker hundredetusindvis af danskere. Mange har så ondt, at de ikke kan gå på arbejde, selv om de er i den arbejdsdygtige alder. Andre går hver dag på job, men smerter i kroppen forhindrer dem i at arbejde effektivt. Smerter i muskler og led går ud over livskvalitet, og det går ud over samfundsøkonomien.

Flere end 700.000 danskere er allerede diagnostiseret med en muskel- og skeletlidelse. Ifølge Statens Institut for Folkesundhed medførte sygdomme i led, ryg og muskler i 2010 et samlet produktionstab på ca. 9 mia. kr. Merudgifterne til behandling i sundhedsvæsenet, sygedagpenge og førtidspension løb op i over 20 mia. kr.

Det er baggrunden for, at Gigtforeningen står bag en Konference om muskel- og skeletsundhed fredag d. 26. oktober 2018 kl. 8.30-14 på Christiansborg.


Problemet bliver kun større i fremtiden. I løbet af de kommende år trækker de store årgange sig tilbage. Færre unge vil erstatte dem, og vi oplever allerede nu stigende mangel på arbejdskraft.

-Det er da et paradoks, at virksomhederne samtidig efterlyser udenlandsk arbejdskraft. I stedet bør vi fastholde den arbejdskraft, vi har, på arbejdsmarkedet, så flest muligt kan blive i deres job indtil pensionsalderen. Derfor skal vi have en national handlingsplan for forebyggelse af smerter i muskler og led, siger Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen.

-Jeg er forundret over, at samfundet ikke tidligere har sat skarpt fokus på et område, som har så store konsekvenser for så mange mennesker i Danmark. Konferencen er et led i at give et spark bagi til arbejdsgivere, fagbevægelse og politikere, siger Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører, S.

-Vi har brug for en helt ny tilgang til forebyggelse, når vi taler om muskel- og skeletsygdomme. Fysisk aktivitet og træning er afgørende. Det er farligt at sidde på en stol i 8-10 timer i døgnet. Vi skal bevæge os i arbejdstiden, siger Morten Grønbæk, direktør for Statens Institut for Folkesundhed og formand for Vidensråd for Forebyggelse.

Program:

9.00: Velkomst

v. sundhedsordførere Jane Heitmann (V) og Flemming Møller Mortensen (S)

9.10: Rammen for konferencen

v. Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen

9.20: Flere gode leveår på arbejdsmarkedet

v. Troels Lund Poulsen, beskæftigelsesminister

9.40: Session 1: Hvor skal vi sætte ind?

Sammenhængen i samfundet v. Torben Tranæs, forskningsdirektør og professor, VIVE

Muskel- og skeletsygdomme – kan det forebygges? v. Morten Grønbæk, direktør for Statens Institut for Folkesundhed og formand for Vidensråd for Forebyggelse

10.35: Pause

10.50: Session 2: Viden og inspiration - eksempler på indsatser, der virker

Arbejde er godt v. Ann Bremander, professor ph.d., Syddansk Universitet og Kong Christian X´s Gigthospital

Håndtering af smerter og forebyggelse af funktionstab v. Kirstine Amris, dr. med., overlæge på Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Region Hovedstaden og Parker Instituttet

Tidlig indsats nytter v. Torben Möger Pedersen, adm. direktør, PensionDanmark

Intelligent motion v. Karen Søgaard, professor, ph.d., Center for Sundhed i Muskler og Led, SDU

12.15: Frokost

12.45: Session 3: et fælles ansvar - eksempler fra praksis til inspiration  

1. Hjørring modellen – rette indsats til rette borger til rette tid v. Leif Johannes Jensen, direktør for Økonomi- og Arbejdsmarkedsområdet, Hjørring Kommune

2. Kombineret indsats virker v. Anders Kjærulff, direktør for Beskæftigelses-, Sundheds- og Omsorgs- og Socialforvaltningen i Silkeborg Kommune

3. Forebyggelse af nedslidning v. Dan Radmer Henriksen, arbejdsmiljøchef i CPH Lufthavne

13.25: Session 4: Paneldebat - løsninger og handlinger 

v. Flemming Møller Mortensen (S), Finn Sørensen (EL), Pernille Knudsen (DA) og Mette Bryde Lind (Gigtforeningen)

13.55: Opsummering og afslutning

v. Mette Bryde Lind, direktør, Gigtforeningen

For yderligere oplysninger:

Presseansvarlig Kirsten Palmer, tlf.: 51 43 97 45 eller e-mail: Kpalmer@gigtforeningen.dk

 

Publiceret 24.10.2018