Gigtpatienter får deres egne professorer i rehabilitering

Gigtforeningens specialhospital, Kong Christian X’s Gigthospital i Sønderjylland, har netop ansat to kvindelige forskere som landets første professorer i reumatologisk rehabilitering. Ann Bremander kommer fra en stilling som professor og forskningsleder ved Halmstad Universitet, og Jette Primdahl er lektor ved Syddansk Universitet med særligt fokus på forskning i patientforløb.

Om baggrunden for det banebrydende initiativ siger direktør i Gigtforeningen, Mette Bryde Lind:

”Der er i de seneste 15-20 år sket store fremskridt inden for den medicinske behandling af de inflammatoriske gigtsygdomme som leddegigt, rygsøjlegigt, psoriasisgigt m.fl. Desværre er der stadig mange patienter, som enten ikke tåler eller ikke har den fornødne effekt af de nye mediciner, og som lever med daglige smerter, kronisk træthed og andre alvorlige begrænsninger. Også de har i høj grad krav på og brug for strukturerede behandlingstilbud i form af tværfaglig, veldokumenteret rehabilitering, som kan forbedre deres livskvalitet og fysiske funktion. Med ansættelsen af de to nye professorer vil vi give dette område et markant og tiltrængt løft, så vi i Danmark kan komme på niveau med de lande, vi gerne sammenligner os med.”

Gigthospitalet er det eneste hospital i landet, som tilbyder højt specialiseret reumatologisk rehabilitering i et tæt tværfagligt samarbejde mellem reumatolog, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, ortopædkirurg, socialrådgiver og diætist.
”Vores mangeårige erfaring med tværfaglig rehabilitering under samme tag giver os et godt fundament at bygge videre på,” siger hospitalschef Thue Boye Hvorslev, Kong Christian X’s Gigthospital. ”Ann Bremander og Jette Primdahl vil i regi af hospitalets eksisterende forskningsenhed skabe et helt nyt nationalt udviklings- og kompetencecenter for rehabilitering af mennesker med inflammatoriske gigtsygdomme.”

De nyudnævnte professorers forskning skal bl.a. bidrage til at afdække og dokumentere, hvilke rehabiliteringsindsatser der har bedst effekt for forskellige typer af patienter. Målet er desuden at skabe bedre sammenhæng i det tværfaglige samarbejde omkring den enkelte patient og på tværs af sektorer.

Ann Bremander og Jette Primdahl tiltræder professoraterne den 1. juni 2018.

Professoraterne er tilknyttet Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.

Kort om de to nye professorer

Ann Bremander kommer fra en stilling som professor og forskningsleder ved Halmstad Universitet og som forskningslektor ved Lunds Universitet, hvor hun i 2006 forsvarede sin ph.d.-afhandling. Herefter har hun været tilknyttet Spenshult Hospital (tidligere ejet af det svenske Reumatikerförbundet) som fuldtidsforsker og medansvarlig leder af forskningsindsatsen. Omdrejningspunktet for Ann Bremander omfattende forskning har været reumatologisk rehabilitering med fokus på inflammatoriske gigtsygdomme og kroniske smertesyndromer. Hun har desuden fungeret som underviser og vejleder for en lang række ph.d.-studerende og større forskningsprojekter. Ann Bremander er oprindeligt uddannet sygeplejerske og fysioterapeut.

Jette Primdahl kommer fra en stilling som forskningslektor med særligt fokus på patientforløb ved forskningsenheden på Kong Christian X’s Gigthospital/Sygehus Sønderjylland og Institut for Regional Sundhedsforskning ved Syddansk Universitet. Hun påbegyndte sin forskningskarriere i 2007 og forsvarede i 2011 sin ph.d.-afhandling på Syddansk Universitet. Jette Primdahl har gennemført væsentlig forskning inden for især patientuddannelse, patienternes selvkompetence (self-efficacy) og evne til at håndtere følgesygdomme, herunder risikoen for hjerte-kar sygdomme, samt kronisk træthed (fatigue). Hun har desuden fungeret som underviser og vejleder for en række ph.d.-studerende og større forskningsprojekter. Jette Primdahl er oprindeligt uddannet sygeplejerske.

Kong Christian X’s Gigthospital er et specialhospital for reumatologi ejet af Gigtforeningen. Det er omfattet af det frie sygehusvalg og modtager således gigtpatienter fra hele Danmark. Gigthospitalet leverer sundhedsydelser af højeste faglige kvalitet, herunder udredning, behandling, rehabilitering, pleje, genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse inden for de reumatologiske sygdomme. Gigthospitalets forskningsenhed bedriver forskning på internationalt niveau og er desuden frontløber inden for patientinddragelse. Hospitalet ligger i Gråsten, men flytter til nye faciliteter ved Sygehus Sønderjylland i Sønderborg inden for det næste år.

For yderligere oplysninger kontakt venligst

Kirsten Palmer, presseansvarlig, Gigtforeningen, tlf. 51 43 97 45KPalmer@gigtforeningen.dk

Publiceret 22.03.2018