Nye regler er dårligt nyt for handicappede

Debatindlæg af Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen
Indlægget er bragt i Kristeligt Dagblad d. 2. maj 2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt en række ændringer til Bygningsreglementet for enfamilieshuse i høringer, der vil slække på kravene til tilgængelighed i nybyggeri.

Der skal blandt andet ikke længere være krav om niveaufri adgang til nye enfamilieshuse.Det er vi dybt bekymret over i Gigtforeningen, fordi det rammer mennesker med handicap.

Vi synes, at det er helt forkert at ændre på de regler, der gælder i dag, fordi de grundlæggende fungerer godt i forhold til mennesker med handicap.

Mange familier vil med de nye regler få et en væsentlig vanskeligere hverdag end i dag.

Børn i kørestol får for eksempel sværere ved at besøge kammerater og risikerer dermed at blive holdt uden for fællesskabet. Det siger sig selv, at det er vigtigt for dem at være som andre børn, men nu bliver de yderligere udsat og isoleret, hvis reglerne ændres.

Ud over øget isolation af mennesker med handicap bliver det også dyrt og besværligt i fremtiden.

Gigt kan ramme mennesker i alle aldre og derfor også, når man er etableret som familie eller får et barn med handicap.

Det kræver en ombygning af huset og hjælpemidler – for eksempel en rampe - som skal finansieres af kommunerne.

Den problematik bliver yderligere aktualiseret i fremtiden, fordi vi har en befolkning, som bliver ældre og ældre og derfor har brug for tilgængelige huse i fremtiden.

Gigtforeningen opfordrer derfor de politiske partier i Folketinget til at bevare de nuværende regler og ikke lave en helt urimelig forringelse af handicappedes vilkår.

Publiceret 02.05.2017