Gigtpatienter skal med i forsøg om cannabis til medicinsk brug

Gigtforeningen hilser det velkomment, at det nu ser ud til, at der er et stort politisk flertal for, at der bliver indført forsøg med brug af cannabis til medicinsk brug.

En sag, som Folketingets sundhedsordførere skal drøfte i eftermiddag på et møde i Sundhedsministeriet.

Til gengæld er foreningen utilfreds med, at gigtpatienter ikke ser ud til at være med i forsøget.

"Mange gigtpatienter har stærke smerter, og vi ved fra vores medlemmer, at mange af dem allerede i dag bruger cannabis for at lindre deres smerter, fordi den allerede kendte medicin ikke er god nok," siger Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind.

Gigtforeningen mener, at mange mennesker med gigt på den måde kommer til at føle sig kriminaliserede, fordi de i dag ikke lovligt og under trygge og kontrollerede former har adgang til på den måde at lindre deres smerter i en i forvejen svær hverdag.

"Det er en helt urimelig situation, som de dermed bringes i. De føler sig overladt til et marked, hvor der ikke er kontrol med styrke og renhed af det produkt, som de køber," siger Mette Bryde Lind.

Gigtforeningens har derfor skrevet til Folketingets partier for at opfordre dem til, at gigtpatienter med alvorlige smerter bliver omfattet at forsøget.

For yderligere oplysninger

Anne Reinholdt, kommunikationschef, Gigtforeningen, tlf.: 27 15 70 67

 

Publiceret 05.10.2016