Problem eller fantastisk udvikling?

Af Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen – bragt i bl.a. Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt, Sjællandske og Roskilde Dagblad.

På lederplads her i avisen kan man den 2. februar læse om "Kampen om diagnoserne". Baggrunden for lederen er en Hvidbog, der kommer med syv konkrete anbefalinger, der skal sikre hurtig opsporing, diagnose og behandling ved leddegigt.

I Gigtforeningen bakker vi 100 procent op om anbefalingerne. Pudsigt nok får det lederskribenten til at problematisere initiativet: "Problemet er bare, at der er mange andre patientgrupper/ foreninger, som med rette kan stille de samme krav. Og kampen om retten til en hurtig diagnose er med til at forkludre det overordnede blik på, hvordan pengene i sundhedsvæsenet prioriteres."

Det er en besynderlig fejlagtig tilgang til en alvorlig sygdom - som om at det er i samfundets økonomiske interesse, at en diagnose først stilles sent i sygdomsforløbet.

Lad mig derfor slå fast: Leddegigt er en alvorlig sygdom, hvor betændelse æder kroppen op indefra.

For få år gjorde sygdommen mennesker forkrøblede og invalide. I dag kan den rette medicin i tide standse sygdommens udvikling, så et menneske med leddegigt – trods smerter og bivirkninger fra medicinen – kan leve en næsten normal tilværelse. Det betyder, at han kan fortsætte på arbejdsmarkedet, betale skat, tage sig af sine egne børn og i øvrigt ikke trække på de offentlige kasser i form af overførselsindkomster.

Nye metoder til opsporing og diagnose betyder, at man kan sætte ind med tidlig behandling og før kroppen har taget varig skade. I nogle tilfælde betyder den tidligere behandling, at man kan sætte sygdommen helt i bero og dermed blive medicinfri i kortere eller længere perioder.

Forudsætningen for den rette medicin i tide er en tidlig diagnose. Og det er netop, hvad Gigtforeningen i årevis har kæmpet for, og hvad Hvidbogen lægger op til.

Det er godt for den enkelte, der bliver ramt af sygdommen. Og det siger sig selv, at det også er godt for samfundsøkonomien.

Er det et problem, som lederskribenten mener? Nej, det er præcis det modsatte: En fantastisk udvikling.

I de tilfælde, hvor samme gode udvikling sker for andre sygdomsgrupper, og hvor andre patientforeninger kæmper for sagen, så er det heller ikke et problem. Så er det flere eksempler på, at det går den rigtige vej.

Det er der grund til at glæde sig over, både på vegne af det enkelte menneske, der bliver ramt af sygdom, og på vegne af samfundsøkonomien. Paradoksalt, at lederskribenten mener det modsatte.

Publiceret 08.02.2016