Politikerne må stoppe diskrimination af ældre med handikap

"Det er grotesk, at staten diskriminerer folkepensionister. Ingen bliver rask af at blive gammel."

Det fastslår Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind. Hendes udtalelse kommer på baggrund af en kommende retssag, omtalt i Politiken i dag.

Det er Muskelsvindfonden, der på vegne af et medlem har rejst sagen. Sagens kerne er, at førtidspensionister mister retten til at få dækket merudgifter knyttet til deres handikap – f.eks. til medicin, transport og personlig pleje – når de overgår til folkepension.

"Politikerne må rette op på denne åbenlyse diskrimination i lovgivningen. Kronisk sygdom forsvinder ikke som dug for solen, når man bliver 65 år, og det gør behovet for hjælp heller ikke," siger Mette Bryde Lind. Hun understreger:

"Det er ikke en ny problemstilling: Politikerne har kendt til den i årevis, og flere har lovet at rette op på diskriminationen uden reelt at have gjort noget som helst. Derfor er det godt, at domstolene nu skal tage stilling til, om det er lovligt at forskelsbehandle mennesker med handikap på baggrund af alder. I Gigtforeningen bakker vi 100 procent op om Muskelsvindfondens arbejde i denne sag."

Kontakt os for flere oplysninger eller kommentarer

Publiceret 04.03.2016