Nødvendigt at styrke borgernes retssikkerhed i sager mod kommunen

"Den enkeltes retssikkerhed er afgørende. Mit håb er, at mennesker med handicap fremover kan slippe for opslidende sager mod kommunen og åbenlys urimelig behandling."
 
Det siger Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind, forud for førstebehandlingen af to beslutningsforslag (B35 og B36) i Folketinget i morgen, tirsdag. Begge forslag er stillet af Dansk Folkeparti.
 
B35 lægger netop op til, at en borger skal have kompensation, hvis kommunen fjerner eller nedjusterer en ydelse, og hvor Ankestyrelsen efterfølgende giver borgeren medhold i en klage. 
 
"Det handler grundlæggende om borgerens retssikkerhed. Kompensationen skal dække det økonomiske tab, som borgeren har haft. Men også principielt er det afgørende, at kommunerne ikke uden videre kan fjerne en ydelse, for eksempel en handicapbil, i månedsvis – eller årevis i komplekse sager – og dernæst høste den økonomiske gevinst, samtidig med at borgeren bliver stillet betydelig ringere," fastslår Mette Bryde Lind.
 
B36 handler om opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap. Med andre ord: Hvis det handler om en handicapbil eller andre hjælpemidler og personlig hjælp, så må kommunen ikke fjerne den, før Ankestyrelsen har truffet en afgørelse. 
 
"Også dette er et godt forslag og fortjener, at et flertal bakker op om det: Det er helt rimeligt, at kommunen ikke kan tage noget fra en handicappet borger, hvor funktionsevnen er uændret, uden at Ankestyrelsen først har godkendt det. Det vil give en nødvendig retssikkerhed for en gruppe af mennesker, der er i en sårbar position, hvor de er afhængige af hjælp og hjælpemidler." 
 
Hvert dag får 11 mennesker medhold i Ankestyrelsen efter at have klaget over en kommunal afgørelse efter serviceloven. Det er flere end 4000 sager om året. 
 
"Bag hver enkelt sag gemmer der sig et menneske, der er blevet uretfærdigt behandlet af sin kommune. Det er voldsomt mange sager, og det vidner om, at der er behov for at gribe dem anderledes an," fastslår Mette Bryde Lind.

Kontakt os for flere oplysninger eller kommentarer

Publiceret 19.01.2016